İzale-i şuyu davasına itiraz edilir mi?

İzale-i şuyu davasına itiraz edilir mi?

İzale-i şuyu davası, taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarlar tarafından ortaklığın giderilmesi için açılıyor. Peki, izale-i şuyu davasına itiraz edilir mi? İzale-i şuyu davasında karar bozulabilir mi?
İzale-i şuyu davasına itiraz edilir mi?

İzale-i şuyu davası, taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor.


Bu dava bir hissedar tarafından, diğer hissedarlara karşı açılabiliyor. Dava, taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor.


Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor.


Peki,  izale-i şuyu satışına itiraz edilir mi? İzale-i şuyu davasında karar bozulabilir mi? Bu karar hangi durumlarda bozulur?


Davada taraf teşkili açısından, davanın konusu ve harçlar açısından, müşterek mülkiyetten kat mülkiyetine geçiş açısından, ortaklığın giderilmesinde aile konutunun durumu açısından gibi bazı nedenler izale-i şuyu kararının bozulmasına neden olabiliyor.


6. HD. Esas:  2010/9430, Karar: 2010/14277, Karar Tarihi: 27.12.2010; 7. HD. Esas:  2009/1153 Karar: 2009/886, Karar Tarihi: 24.03.2009 gereğince; "Ortaklığın giderilmesi davasında tapu paydaşları sağ ise kendilerinin, ölmüş iseler ilgilisinden alınacak veraset belgesine göre tüm mirasçılarının davada yer alması gerekir. Miras bırakan ve tüm mirasçıların nüfus kayıt bilgileri ve adresleri araştırılmalı, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün yollar tüketilmelidir. 


Paydaşlardan veya ortaklardan birisinin ölmesi halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir. Bu yapılmadan dosyada bulunan güncel olmayan veraset ilamı üzerinde hüküm kurulması mümkün değildir. 


Taşınmaz üzerinde intifa hakkı bulunması halinde bu hak sahibinin de davaya dâhil edilmesi zorunludur.  İntifa hakkı sahibinin usulüne uygun şekilde davaya katılması sağlanmadan işin esası hakkında hüküm kurulması bozma nedenidir."İzale-i şuyu davası vekalet ücreti 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com