19 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz edilir mi?

Kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz edilir mi?

Kentsel dönüşümde yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı itiraz edilebiliyor. Peki, kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz edilir mi?Kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz edilir mi?

Kentseş dönüşümde yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, 60 günden az olmamak üzere idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerekiyor.


Riskli yapı itiraz süreci..

Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur.


Bakanlıkca o il için teşkil edilmiş olan teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrar incelenir ve yapı ile ilgili nihai karar verilir.


Yapılan inceleme sonucu yapının risksiz bulunması suretiyle itirazın kabul edilmesi halinde, Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne yazı yazılarak yapı üzerindeki riskli yapı belirtmesi kaldırılır.Yapılan inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz süresi içerisinde itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım sürecine girilir.


Yıkım süreci..

Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için Müdürlük tarafından İdaresine (Belediye veya İl Özel İdaresi) yazı yazılır.


İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir. Peki, bu noktada kentsel dönüşüm yıkım kararına itiraz edilir mi?


Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. (60 gün+) Bina, tüm kat maliklerinin rızası ile , eski bina yıkım ruhsatı çıkartılarak yıktırılıyor. 


Bina boşaltılmadığı sürece, ikamet edilen binada bir kat maliki dahi yıkımı istemezse yıkım ruhsatı çıkartılamıyor.


Bu süre içinde de yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. (30 gün) 


Ancak yine bina boşaltılmadığı sürece ikamet edilen binada bir kat maliki dahi yıkımı istemezse yıkım ruhsatı çıkartılamıyor. Bu süreçte ilgili malikler hakkında cezai yaptırımlar söz konusu olabiliyor.


Kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı nasıl alınır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com