İzale-i şuyu nedir?

İzale-i şuyu nedir?

Adil biçimde bölünme imkanı olmadığı şeklinde bir rapor verilirse bu halde gayrimenkul satılır parası bölüştürülür, işte sizin davanız bu...İzale-i şuyu nedir? Hakkımda bu taleple dava açıldı. Ne demek olduğunu anlamadım ama ortaklıktan söz edilen bir dilekçe aldım. Ben ne yapayım?  M.Y.

'İzale-i şuyu'nun önce kelime anlamını söyleyeyim, sonra hukuki anlamını anlatayım. 'İzale-i suyu'nun kelime karşılığı 'ortaklığın giderilmesi' demektir. Sizin ortak olduğunuz bir mal için (bu büyük ihtimalle bir gayrimenkuldür) ortağınız artık ortaklıktan bıkmış bu ortaklığa son vermek istiyor ve bunun için bir dava açmış. Böyle bir davada davalının yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Dava şöyle gelişir. Mahkeme önce ortakları saptar, bunun için tapu kayıtları getirtilir. Sonra bu yer arsa ise minimum parsel büyüklüğünü sorar, ardından bilirkişi incelemesi yapar. Bilirkişiler gayrimenkulün ortaklar arasında adil biçimde bölünüp bölünemeyeceğine bakar. Şayet gayrimenkul bir arazi ise minimum parsel büyüklüğü burada rol oynar, her ortağa minimum parsel büyüklüğünde bir alan verilebiliyor mu verilemiyor mu? Şayet gayrimenkul bir bağımsız bölüm veya bir anayapı ise ortaklar arasında bölünebilir mi bölünemez mi? Şayet bilirkişi raporu bölünebilir diyerek bir bölünme projesi hazırlamış ise buna göre ortaklar arasında taksim edilir. Gerekirse hangi bölümün kime verileceği konusunda kura çekilir. Şayet adil biçimde bölünme imkanı olmadığı şeklinde bir rapor verilirse bu halde gayrimenkul satılır parası bölüştürülür, işte sizin davanız bu. Bu davada davalının "Ben ortaklığın giderilmesini istemiyorum" demesi sonucu değiştirmez.

Kız hangisinden?
Eşimden ayrıldım ikinci evliliğimi yaptım. İlk eşimden bir kızım var, ikinci eşimden çocuğum yok. Eşimin adına bir kooperatif evi yapmıştım, ben ölürsem bu ev kızıma kalır mı?  M.Y.

Okuyucularımdaki bir inanış bana çok eğlenceli geliyor. Onlar bana dertlerini anlatırken sanki kendilerini tanıdığımı falan zannediyorlar. Adeta onların bildiğini ben de biliyorum. Bu tutum köşemi ne kadar benimsediklerinin göstergesi. Dikkat edin okuyucum karımın üzerine daire yaptım... diyor. îyi ama iki defa evlenmiş yani iki karısı olmuş bu daireyi hangi karışma yaptı ben nereden bileyim? Ben şöyle yazarsam acaba yeterli olur mu? Diyor ki karımm adma daire aldık ben ölürsem kızıma kalır mı? Siz ölürseniz sizin malvarlığmız elbette kızınıza kalır. Ancak siz ölürseniz eski karınızın veya yeni karınızın hiçbir şeyi kızınıza kalmaz. Ancak bunlardan hangisi kızınızın annesi ise ancak o öldüğünde ona ait malvarlığı kızınıza kalır. Yani bu daire sizin ölümünüzle kızınıza kalmayacak.
Tamer Heper/Posta