02 / 07 / 2022

İzaleyi şuyu davasında satış süreci!

İzaleyi şuyu davasında satış süreci!

Hisseli gayrimenkul üzerinde bulunan ortaklığın bozulması için izale-i şuyu davası açılıyor. İşte izaleyi şuyu davasında satış süreci...İzaleyi şuyu davasında satış süreci!
İzale-i şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası ile hisseli gayrimenkul üzerinde bulunan ortaklık bozuluyor. İzaleyi şuyu davasında satış süreci ile paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasında olan paydaşlığa son verip kişisel mülkiyete geçiş imkanı sunuyor. 

Ortaklardan herhangi biri tarafından mahkemeye başvuru yapılabiliyor. Kanun kapsamında gayrimenkulde hissesi bulunan kişiler bu davayı açabiliyor. İzale-i şuyu davası, ilgili taşınır veya taşınmaz malın değerine bakılmaksızın o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılabiliyor. Dava için bir dilekçeyle başvurulabiliyor.

 İzaleyi şuyu davasında satış süreci!

İzaleyi şuyu davasında satış süreci

İzaleyi şuyu davasında satış süreci, bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesiyle uygulanıyor. Ancak değer kaybına uğramadan bölünmüyorsa, açık artırmayla satışa sunulunuyor. 

Satışın paydaşlarca açık artırılmayla paylaşılması durumunda, tüm paylardaşlardan onay alınıyor. İzale-i şuyu davasında satılmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu taşınmaz mal satışı için ihale gerçekleşiyor.

 İzaleyi şuyu davasında satış süreci!

İzale-i şuyu satış iptali

Hisse tapulu gayrimenkulün satın alınması halinde tapu üzerinde hissedar olarak gözüken kişilerin feragatnamelerini vermesi gerekiyor. 

Hissedarlardan birinin hissesini tapudaki ortağına satmak istemesi durumunda kendi hissesini ortağına satacağı hakkında tapudan bir ihtarname alması gerekiyor. 

Diğer ortağın satın almaması durumunda yazılı olarak ortağa bildiride bulunması şartı bulunuyor. Daha sonra hissesini satmak isteyen ortak istediği kişiye hissesini satabiliyor. 

İzale-i şuyu satış iptali!

İzale-i şuyu davasında satış!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com