13 / 08 / 2022

İzmir Bayraklı'da 8.4 milyon TL'ye icradan satılık bina!

İzmir Bayraklı'da 8.4 milyon TL'ye icradan satılık bina!

T.C. İzmir 17. İcra Dairesi, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 4094 ada 20 parselde yer alan 5 katlı binayı 8 milyon 460 bin TL'ye satıyor...T.C.  İzmir  17. İcra Dairesi tarafından, İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 4094 ada 20 parselde yer alan 5 katlı bina 8 milyon 460 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 8 Kasım tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. İZMİR 17. İCRA DAİRESİ 2020/1043 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satış ilanı ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup, tebliğ imkansızlığı veya adreste tebligat yapılamaması halinde işbu ilan ilgilerine tebliğ yerine kain olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :TAŞINMAZIN :
TAPU KAYDI : İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mah. 4094 ada, 20 parselde arsa vasfındaki taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde Etibank Umum Müdürlüğü lehine 18.05.1961 tarih ve 473 yevmiye sayılı bila müddetle irtifak hakkı mevcuttur. Taşınmaz bu şerhle birlikte yeni alıcısına intikal  edilecektir.
ADRESİ : İzmir İli Bayraklı İlçesi Manavkuyu Mahallesi Sakarya Cad No 40 No :40/A Bayraklı /İzmir
İMAR DURUMU : Dosyasında mevcut Bayraklı Belediyesi Şehir ve İmar Müdürlüğü'nün 31.01.2020 tarih ve 1466 sayılı yazısına göre; taşınmazın bulunduğu alanda İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 17.07.2019 tarih ve 2019/937 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edilmiştir denilmektedir.
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 4094 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmaz; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.05.2010 tarih - 01.178 sayılı kararı ile onanan Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana binaya 30.12.2004 tarih 1443 nolu Yapı Ruhsatı, zemin kattaki dükkana 08.05.2006 tarih ve 155/2130 belge no ile Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.
HALİ HAZIR DURUMU : Kuzey-Güney ve Doğu cepheli taşınmaz Sakarya Caddesi üzerinde olup 15 yaşındadır.3B yapı sınıfında olup % 15 yıpranma payı vardır. Ana bina bodrum kat dahil 5 katlı olup asansör vardır ve tapu kaydında ARSA vasıflı geçmektedir. Temel Belediye ve Kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Konum ve kullanım alanı olarak 1. derece merkezi sayılacak bir yerleşim alanındadır. Orta ve üst gelir sınıfı insanların yaşadığı bölgededir. Taşınmaz kuşuçusu olarak;  Ankara  Caddesine 745 m. Yzb. İbrahim Hakkı Caddesine 735 m. Manavkuyu Camisine 90 m. İzban Bayraklı İstasyonuna 2 km. Ege Üniv. Hastanesine 2.1 km mesafededir. Taşınmazın Sakarya Caddesi tarafından girişi vardır. Dosyada mevcut tasdikli projeye göre; Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat olmak üzere 5 katlıdır. Betonarme karkas olarak inşa edilen bina fiilen, Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat + Teras Katı (ruhsatsız) olmak üzere 6 katlıdır. Bodrum kattan teras katına kadar merpen vardır. Bodrum katta depo, 2. normal katta WC, mutfak, muhasebe odası ve genel müdür odası olup wc fayans kaplıdır. Mutfak L tipi granit bankolu olup mutfak alt ve üst dolapları arası dekoratif fayans vardır.3. normal katta, wc bulunmakta olup içinde Hilton lavoba ve klozet vardır. Duvarlar fayans kaplıdır.Bodrum kat, zemin kat ve 1-2 ve 3. normal katlarında Doğtaş Kelebek Mobilya ürünleri sergilenmektedir. Zemin döşemeleri seramik alçı, sıva üzeri saten boyalı, tavanları spot aydınlatmalıdır. Ön cephe virtin ve aliminyum doğramadan oluşmaktadır. Köşe konumda ve üç cephelidir. Onaylı projeye göre bodrum, Zemin ve 3 normal kat toplam 1773 m2 kullanım alanlı olup teras kat ilavesi ile kullanım alanı 2158 m2 dir. Geniş evsafı dosyasındadır.
Kıymeti :İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/174 E.2020/442 Karar sayılı dosyası ile belirlenen taşınmaz değeri 8.460.000.00-TL dir.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 08/11/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 09/12/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

İzmir Bayraklı da 8.4 milyon TL ye icradan satılık bina!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı il eteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1043 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.