11 / 08 / 2022

İzmir Buca'da 7.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir Buca'da 7.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

T.C. İzmir 6. Satış Memurluğu, İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 10001 ada 1 parselde yer alan gayrimenkulü 7 milyon 500 bin TL'ye satıyor...T.C.  İzmir  6. Satış Memurluğu tarafından, İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 10001 ada 1 parselde yer alan gayrimenkul 7 milyon 500 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 26 Mayıs tarihinde saat 16:30'da yapılacak.

İlan metni:

T.C. İZMİR 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Buca ilçesi İnönü mahallesi 10001 Ada, 1 Parsel'de tapuya kayıtlı taşınmaz 3.271,00 m2 yüzölçümü ve “arsa” cinsiyle taraflar adına kayıtlıdır. Fırat Mah., 265/8 Sokak No: 49 Ve No:51, 51/A Buca / İzmir adresinde Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle 2 Adet yapı bulunmakta olup üzerinde 185 m2 lı basit yapı mermer atölyesi olarak kullanılmaktadır. Yine aynı şeklide taşınmaz üzerinde bulunan 265/8 Sokak no: 51-51/A adresindeki tek katlı betonerme binanın da alanı yaklaşık 500 m2 olup Söz konusu yapı oldukça eski ve bakımsız durumdadır. Taşınmazın çevresi genel olarak mevcut İmar Durumuna göre yapılaşmıştır. Mevcut haliyle her türlü belediye hizmetlerinden faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 3.271,00 m2
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmar Planında Ayrık Nizam Dört Kat, Ön Bahçe mesafesi 5 mt. Yan Bahçe Mesafesi 3 mt (A-4,5/3) yapılanma kararında olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın tapu kaydında hazine fazlalığı vardır. Ayrıca icra müdürlüklerince konulan hacizleri vardır ve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 26/05/2021 günü 16:30 - 16:40 arası
2. Satış Günü : 30/06/2021 günü 16:30 - 16:40 arası
Satış Yeri : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ D BLOK 3. KAT MÜZAYEDE SALONU -

İzmir Buca da 7.5 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.