29 / 06 / 2022

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası için karar verildi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası için karar verildi!

30 Ekim'de İzmir depreminde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası'nın akıbeti belli oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne binanın güçlendirme seçeneği konusunda hazırlatılan teknik raporda bilim insanları binanın güçlendirilmesi yerine yenisi inşa edilmesine karar verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim depreminde hasar gören ve tahliye edilen  İzmir  Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın nasıl değerlendirileceği  konusunda karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan habere göre; konunun uzmanları ve meslek odaları ile gerçekleşen görüşmeler sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü’ne binanın güçlendirilmesinin deprem güvenliği, hemen kullanılabilirlik, uygulanabilirlik, mimari kullanıma etkisi ve maliyet gibi açılardan uygunluğunun değerlendirilmesi için hazırlatılan rapor yayınlandı. 

"Binaların yenisi inşa edilsin"

İstanbul Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanan raporda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın genel mühendislik, yapı ve deprem güvenliği, maliyet, uygulama zorlukları ve kullanım bakımında güçlendirilmesinin uygun olmadığı, yıkılmasının ve olası yıkıcı bir deprem sonrasında hemen kullanılabilecek yüksek performans ve kalitede yeni bir yapının inşa edilmesinin daha akılcı bir çözüm olacağı görüşte birleşti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası için karar verildi!

Yeni bina maliyetine yaklaşıyor 

Raporda 8 ana başlıkta yapılan değerlendirme ve inceleme çalışmaları yapıldı. Buna göre binanın deprem performansının iyileştirilmesi tercih edilirse zemin-temel-üst yapı olarak bütününe müdahale edilmesi gerektiğinden olası güçlendirme maliyetinin yeni bina maliyetine yaklaşan meblağlara çıkacağı, güçlendirme çalışmaların ardından hedeflenen performansın elde edilmesiyle ilgili belirsizliğin fazla olduğu  belirtildi.  Raporda, güçlendirme projesinin iç mekan planlamasında ek maliyetler çıkaracağı ve binanın fonksiyonelliğini de  etkileyeceği bilgisi verilirken, 30 Ekim depreminin ardından seviyede korozyonlu kolonların ve kazıkların bulunduğu A ve C bloklarda oturma gözlendiğini ve güçlendirmede ek önlemlere gereksinim duyulmasının maliyeti yükselteceği teknik olarak statik güçlendirme projesinin hazırlanabileceği ancak uygulama riskleri, maliyet ve kullanılabilirlik gibi kritik boyutların göz önüne alınarak güçlendirmenin uygun bir çözüm olmadığı görüşü bildirildi.

Meydanı tanımlayan yeni yapı inşa edilecek 

Konunun uzmanları ile gerçekleşen değerlendirme toplantıları, İstanbul Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor ışığında yapılan değerlendirme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olası bir güçlendirme seçeneğinin kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı bakımında uygun olmayacağı görüşünde birleşildi ve binanın yıkılarak meydanı tanımlayan yeni bir yapı yapılması kararı verildi.

"Kamu kaynaklarını verimli kullanmak durumundayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ana hizmet binasının geleceği ile ilgili kamuoyuna yapılan açıklama ise şöyle;

“Belediyeler, bir devlet kurumu olarak var olan kamu kaynaklarını, kentin uzun vadeli hedef ve önceliklerini düşünerek, dengeli, akılcı ve sürdürülebilir biçimde kullanmak durumundadır.  Belediyemiz tüm bu hassasiyetleri de dikkate alarak binanın güçlendirme seçeneği konusunda titiz bir rapor hazırlatmıştır. Raporda güçlendirmenin binanın zemin ve diğer statik koşulları nedeniyle çok zor bir süreç gerektirdiği, güçlendirme maliyetinin yeni bina yapım maliyeti mertebelerine ulaşacağı, hatta ilave maliyetler de çıkabileceği, güçlendirme sonrası olası bir yıkıcı depremde hemen kullanım performansını yine de sağlayamayabileceği, dolayısıyla tekrar yıkılıp yeniden yapılmasının yine gündeme gelebileceği sonucuna varılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde olası bir güçlendirme seçeneğinin kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı açısından uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası için karar verildi!

Danışma kurulu oluşturulacak

Böylesi önemli bir alana yapılacak yeni binanın tasarım ve işlevinin belirlenmesi sürecinin ise sadece belediye birimleri ile değil katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesinin doğru olacağı değerlendirilmiştir. Bu amaçla alana yapılacak yeni binanın nasıl olması gerektiğine ilişkin karar üretmek üzere en kısa zamanda alanında uzman akademisyenler ve meslek insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturulacak ve danışma kurulunun önerileri ile yapım süreci şekillenecektir. İzmir şehrinin geleceği için hayırlı olmasını dileriz.”

Hizmet birimleri Kültürpark’ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim’deki depremde zarar gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının boşaltılması sonrasında Kemeraltı’ndaki 130 yıllık tarihi belediye binasını yeniden hizmete almıştı. Kentin ilk belediye binası olmanın yanı sıra ulusal mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’na da ev sahipliği yapan eski bina tarihi misyonuna uygun olarak başkanlık makamı olarak kullanılmaya başlandı. Hizmet birimlerinin büyük bölümü de geçici olarak Kültürpark’taki fuar hollerine taşındı.

İzmir'de her binaya deprem karnesi geliyor!