İzmir Çeşme'de 4 milyon TL'ye satılık bina!

İzmir Çeşme'de 4 milyon TL'ye satılık bina! İzmir Çeşme'de 4 milyon TL'ye satılık bina!

İzmir İli Çeşme İlçesi'nde bulunan arsa TMO Genel Müdürlüğü tarafından 7 Temmuz 2015 günü saat 14:30'da ihale edilecektir.İzmir İli Çeşme İlçesi'nde bulunan taşınmaz TMO Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon TL bedelle satılıyor.


Taşınmazın Yeri: İzmir/Çeşme 

Ada: 147

Parsel: 1 

Yüzölçüm m2: 946,85

Taşınmaz Hakkında Açıklama: Gayrimenkul

Taşınmazın Muhammen Bedeli (TL): 4.000.000.00 TL

İhalenin Yapılacağı Yer: TMO Genel Müdürlüğü

İhale Tarihi ve Saati: 07/07/2015 14:30

 

1 - Taşınmazın muhammen bedeli 4.000.000,00 TL (Dörtmilyon TL) olup, geçici teminat tutarı 120.000,00 TL'dir (Yüzyirmibin TL).

2 -  İzmir  İli, Çeşme İlçesi, 16 Eylül Mahallesinde bulunan 147 ada 1 parsel no.lu taşınmaz ve üzerinde tek katlı binanın (soğuk hava deposu) satış ihalesi.

3 - Satış ihalesi yukarıda belirtilen yer, tarih, ve saatte "Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi'ne göre yapılacaktır. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Teklif mektuplarının 07.07.2015 tarih, saat 14.00'e kadar TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.   

4 - İhale ile ilgili şartname ve ilave bilgiler TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden (Tel:0312 416 33 38-0312 416 33 18) temin edilebilir.

5 - Teklif isteme dosya bedeli 200,00 TL dir (İkiyüz TL).

6 - Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - TMO 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabi olmayıp, gayrimenkulün satış ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.