İzmir Çiğli'de 2 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

İzmir Çiğli'de 2 milyon TL'ye icradan satılık tarla! İzmir Çiğli'de 2 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir ili Çiğli ilçesi Büyükçiğli mahallesinde bulunan boş tarlayı 2 milyon 61 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 26 Mart 2012 Pazartesi 14:30-14:40 saatleri arasında gerçekleştirilecek

Verilen ilan şöyle;

 

KARŞIYAKA 1.(SULH HUKUKMAH.)SATIŞ MEMURLUĞUNDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2011/45 Satış   Tapu Kaydı: İZMİR ili, ÇİĞLİ ilçesi, Büyükçiğli mahallesi 314 parselde kayıtlı, 4.580 m2 Miktarlı tarla vasfında taşınmazdır. Özellikleri: Taşınmaz izmir ili, Çiğli ilçesi, B.Çİğli, istasyonaltı mahallesi, 8019/10 sokak üz¬erinde, henüz kapı numaralan oluşmayan yerde olup, halen üzerinde herhangi bir yapı olmayıp boş tarla konumundadır. Taşınmaz 8019/10 sokağa cepheli olup, Karşıyaka - Çiğli'ye irtibat sağlayan 8211/8 nolu ana caddeden 8211/11 sokağa girildikten sonra sağdaki 8019/10 sokağa girilmekle satışa konu taşınmaza ulaşılabilmektedir.   İmar Durumu: Anılan parselin 310 nolu parsel ile tevhid edilip, İmar hattı tahakkuk ettikten sonra Taks: 0.40 Kaks: 1.60 oranlı Ayrık nizam 4 kat gabarili (Çiğli Belediyesinin 27.10.1993 gün ve 220 sayılı meclis kararı ve İ.B.Ş.B.'nin 05.12.1994 tarihli plan notuna göre; Zemin Etüdü yap¬tırmak kaydı ile Taks, Kaks oranları arttırılmadan 8 kat yapılabilir) konut alanına isabet etmekte olduğu anlaşılmıştır.   Satış Saati: 14:30-14:40 - Arası Muhammen Bedel: 2.061.000,00-TL   Satış Şartları: 1 -Satış 26.03.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 05/04/2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve pay¬laştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.   2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde (412.200) Türk Lirası teminatı T. Vakıflar Bankası Karşıyaka şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile %18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.   3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.   4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve ke¬filleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.   5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.   6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir. 5731   İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİKm. 126) (B; 10106-273) (www.bik.gov.tr)   İlan için tıklayın!