26 / 06 / 2022

İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED raporuna dava açıldı!

İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ÇED raporuna dava açıldı!

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Çiğli ile Narlıdere ilçelerini birleştirecek "İzmir Körfez Geçişi Projesi"nin yapımına olanak sağlayacak "ÇED olumlu raporunun iptali" için iki ayrı dava açıldı.Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Çiğli ile Narlıdere ilçelerini birleştirecek "İzmir Körfez Geçişi Projesi"nin yapımına olanak sağlayacak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptali için mahkemeye başvuruldu.


Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Doğa Derneği ve 85 kişi birlikte, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise ayrı bir davayla "ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması" için  İzmir  Nöbetçi İdari Mahkemesi'ne dilekçe verdi. 


EGEÇEP, Doğa Derneği ve davacı 85 kişinin dava dilekçesinde "Bu proje kent planlarının bir öngörüsü ve önerisi değildir. Planlama ilkelerine ve hukuka aykırıdır" iddiasında bulunarak ÇED olumlu raporunun iptalini istedi.


TMMOB da EGEÇEP, Doğa Derneği ve 85 kişinin açtığı davadaki gerekçelerin yanı sıra "yapay ada ve köprü ayaklarının Körfez'de kirliliğin sürmesine neden olacağı, projenin ekonomik açıdan da karlı olmadığını, sulak alanlara, koruma alanlarına zarar vereceğini" iddia ederek, ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.


AA