19 / 08 / 2022

İzmir Menderes'te 12.1 milyon TL'ye icradan satılık 5 gayrimenkul!

İzmir Menderes'te 12.1 milyon TL'ye icradan satılık 5 gayrimenkul!

İzmir İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde yer alan 5 adet gayrimenkul toplamda 12 milyon 190 bin 856,400 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İzmir İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde yer alan 5 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 12 milyon 190 bin 856,400 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  İzmir  İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde kain tapunun 114 Ada, 38 Parsel'inde kayıtlı Müfrez Tarla vasıflı taşınmazdır, kadastrol bir yola cephesi vardır, Menderes-Ahmetbeyli yoluna 130, Develi mahallesi merkezine 510 m yaklaşık mesafededir, sınırları korunaklıdır, çok az taşlı, az meyilli ve az erozyonlu toprak yasısındandır, sulu tarım arazisi özelliğindeki parsel hali hazırda bağ olarak kullanılmaktadır, parsel üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş bina vardır, yol, elektrik ve kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 4.546.052,10 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 03/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde kain tapunun 114 Ada, 39 Parsel'inde kayıtlı Müfrez tarla vasıflı taşınmazdır, kadastrol bir yola cephesi vardır, Menderes-Ahmetbeyli yoluna 110, Develi mahallesi merkezine 660 m yaklaşık mesafededir, sınırları kısmen korunakladır, çok az taşlı, az meyilli ve az erozyonlu toprak yasısındandır, sulu tarım arazisi özelliğindeki parselin % 25'i bağ, %75'i zeytinlik olarak kullanılmaktadır,yol ve kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 2.030.718,60 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 03/06/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde kain tapunun 114 Ada, 40 Parsel'inde kayıtlı BAĞ vasıflı taşınmazdır, kadastrol bir yola cephesi vardır, Menderes-Ahmetbeyli yoluna 10, Develi mahallesi merkezine 1020 m yaklaşık mesafededir, sınırları kısmen korunaklıdır, çok az taşlı, az meyilli ve az erozyonlu toprak yasısındandır, sulu tarım arazisi özelliğindeki parsel hali hazırda zeytinlik olarak kullanılmaktadır,yol ve kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 1.120.711,50 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 03/06/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde kain tapunun 114 Ada, 67 Parsel'inde kayıtlı BAĞ vasıflı taşınmazdır, kadastrol bir yola cephesi yoktur, Menderes-Ahmetbeyli yoluna 45, Develi mahallesi merkezine 956 m yaklaşık mesafededir, sınırları korunaksızdır, çok az taşlı, az meyilli ve az erozyonlu toprak yasısındandır, sulu tarım arazisi özelliğindeki parsel hali hazırda %70'i zeytinlik, %30'u bağ olarak kullanılmaktadır, belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır, parsel üzerinde tek katlı yığma tarzında yapılmış bina bulunmaktadır yaklaşık 30 m2 dir ve 50 yıllık bina depo olarak olarak kullanılmaktadır.

Kıymeti : 3.620.981,70 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 03/06/2019 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Menderes İlçesi, Develi mahallesi Akçaalan mevkiinde kain tapunun 114 Ada, 68 Parsel'inde kayıtlı BAĞ vasıflı taşınmazdır, kadastrol bir yola cephesi vardır, Menderes-Ahmetbeyli yoluna 340, Develi mahallesi merkezine 720 m yaklaşık mesafededir, sınırları korunaklıdır, çok az taşlı, az meyilli ve az erozyonlu toprak yasasındandır, sulu tarım arazisi özelliğindeki parsel hali hazırda bağ olarak kullanılmakta, yol ve kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 872.392,50 TL
1. Satış Günü : 06/05/2019 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü : 03/06/2019 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
4- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
5-İş bu ilan, mükellefiyetler listesinde yazılı ilgililerinden herhangi birisine tebliğ edilemediği taktirde, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılacağı
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/31 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/03/2019