İzmir Menderes'te 25.7 milyon TL'ye icradan satılık tarla ve ev!

İzmir Menderes'te 25.7 milyon TL'ye icradan satılık tarla ve ev!

Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir Menderes Gümüldür Mahallesi 2836 ada 30 parsel, 2870 ada 1 parsel, 2871 ada 12 parselde ve Cumaovası Mahallesi 124 ada 11 parselde yer alan tarla ve bahçeli kerpiç evi toplam 25 milyon 708 bin 410 TL'ye icradan satıyor...


Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından  İzmir  İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Mahallesi Büyükalan mevkiinde kain tapunun 2836 ada 30 parsel, 2870 ada 1 parsel ve 2871 ada 12 parselde yer alan, Cumaovası Mahallesi Cüneytbey mevkiinde kain tapunun 124 ada 11 parselde yer alan tarla ve bahçeli kerpiç ev toplam 25 milyon 708 bin 410 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 3 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. MENDERES (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür mahallesi Büyükalan mevkiinde kain tapunun 2836 Ada, 30 Parsel'inde kayıtlı TARLA vasıflı taşınmazdır, Gümüldür mahalle merkezi çarşı ve alışveriş yerlerine orta-uzak mesafededir Kuşadası anayoluna 1700 m, Sahile 2000 m , mahalle merkezine 1750 mesafededir, ulaşım kolaylığı vardır, kadastrol bir yola cephesi bulunmakta olan taşınmaz içinde 4 adet mezar bulunmaktadır, belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır, kahverengi toprak grubundan, az derin, orta bünyeli, engebeli, taşlı, dik meyilli ve şiddetli erozyonlu toprak yapısındadır, makineli tarıma uygun olmayan taşınmaz içinde bölüm bölüm makilik alanlar, çalılık alanlar, zeytinlik alanlar ve delicelik alanlar bulunmaktadır.
Adresi : Büyükalan Mevkii, Gümüldür-Menderes
Yüzölçümü : 36.349,58 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü çevre düzeni planı içerisinde tarım alanında kalmaktadır,
Kıymeti : 1.090.487,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yoktur
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Menderes Adliyesi 1.Kat koridoru, Bilgi İşlem Odası önü MENDERES / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür mahallesi Büyükalan mevkiinde kain tapunun 2870 Ada, 1 Parsel'inde kayıtlı TARLA vasıflı taşınmazdır, Gümüldür mahalle merkezi çarşı ve alışveriş yerlerine orta-uzak mesafededir Kuşadası anayoluna cephesi bulunmakta, Sahile 120 m , mahalle merkezine 2200 mesafededir, ulaşım kolaylığı vardır, kadastrol bir yola cephesi bulunmakta olan taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.
Adresi : Büyükalan mevkii Gümüldür-Menderes/İzmir
Yüzölçümü : 10.363,08 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, kısmen karayolunda, kısmen yolda, kısmen de termal turizm alanında kalmaktadır.Taşınmazın bulunduğu alanda İmar Kanununun 18 ve 19.maddelerine uygun olarak imar uygulaması yapılması gerekmektedir.
Kıymeti : 15.544.620,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yoktur
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Menderes Adliyesi 1.Kat koridoru, Bilgi İşlem Odası önü MENDERES / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür mahallesi Büyükalan mevkiinde kain tapunun 2871 Ada, 12 Parsel'inde kayıtlı TARLA vasıflı taşınmazdır Gümüldür mahalle merkezi çarşı ve alışveriş yerlerine orta-uzak mesafededir Kuşadası anayoluna 200 m, Sahile 100 m , mahalle merkezine 2200 mesafededir, ulaşım koyallığı vardır, kadastrol bir yola cephesi bulunmakta olan taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.
Adresi : Büyükalan mevkii Gümüldür-Menderes-İzmir
Yüzölçümü : 3.342,11 m2
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde,kısmen yolda, kısmen de termal turizm alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda İmar Kanununun 18 ve 19.maddelerine uygun olarak imar uygulaması yapılması gerekmektedir.
Kıymeti : 5.013.165,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yoktur
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Menderes Adliyesi 1.Kat koridoru, Bilgi İşlem Odası önü MENDERES / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçesi, Cumaovası mahallesi Cüneytbey mevkiinde kain tapunun 124 Ada, 11 Parsel'inde kayıtlı BAHÇELİ KERPİÇ EV vasıflı taşınmazdır, ilçe merkezi içerisinde çarşı ve alışveriş yerlerine çok yakın mesafededir, ulaşım kolaylığı vardır, kadastrol bir yola cephesi vardır, sınırları korunaklıdır, belediyenin her türlü hizmetlerinden faydalanmaktadır, üzerinde 6 adet 50 yaş üstü çam ağacı ile 1 servi ağacı, 1 katlı ve yüksek, içi boş, üst tarafında çatısı bulunmayan tarihi bir yapı bulunmaktadır, binanın alanı 138 m2 dir, parsel etrafında ortalama 2,20 m yüksekliğinde 129,13 m uzunluğunda tuğla duvar ile ortalama 1,60 m yüksekliğinde 50 m uzunluğunda tel örgü çit duvar vardır, binanın yıpranma oranı % 70 civarındadır
Adresi : İbrahim Turan Cad. Menderes-İzmir
Yüzölçümü : 1.936,46 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, sosyal tesis alanında kaldığı tespit edilmiştir.
Kıymeti : 4.060.138,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyanlar hanesindeki "Eski eser olarak korumaya alındığı ve 2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" şerhleri baki kalmak koşuluyla satılacaktır.
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Menderes Adliyesi 1.Kat koridoru, Bilgi İşlem Odası önü MENDERES / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.