16 / 08 / 2022

İzmir Menderes'te 5.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

İzmir Menderes'te 5.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

İzmir İli Menderes İlçesi'nde yer alan 4 adet satılık arsa toplamda 5 milyon 532 bin 317 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İzmir İli Menderes İlçesi'nde yer alan 4 adet satılık arsa toplamda 5 milyon 532 bin 317 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  İzmir  İli, Menderes İlçesi, Cumaovası/Yıkıkminare mevkiinde kain tapunun 968 Parsel'inde kayıtlı İÇİNDE KUYUSU BULUNAN TARLA, vasıflı taşınmazdırMenderes ilçe merkezine yaklaşık 771 m, İzmir-Gümüldür ana yoluna yaklaşık 16 m mesafededir, parselin sınırları konaksızdır, belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır, sulanabilir tarım arazisi özelliğindeki parsel tarla olarak kullanımkatadır, taşınmaz imar düzenlemesi içerisine alınmıştır

 

Kıymeti : 5.349.400,00 TL
1. Satış Günü : 25/12/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Dereköy mah. Sandıçayı mevkiinde kain, tapunun 142 ada, 26 Parsel'inde kayıtlı,BAĞ vasıflı taşınmazdır, taşınmaz az meyilli, orta derin, orta bünyeli ve orta erezyonlu toprak yapısındadır, kuru tarım arazisi özelliğindeki parsel tarlaolarak kullanılmaktadır, Dereköy mahalle merkezine yaklaşık 1919 m, İzmir-Gümüldür anayoluna yaklaşık 1900 m mesafededir, parsel sınırları korunaksızdır, belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır

 

Kıymeti : 2.440,50 TL
1. Satış Günü : 25/12/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi, Dereköy mah. Akkuyu mevkiinde kain tapunun 146 Ada, 6 Parsel'inde kayıtlı, TARLA vasıflı taşınmazdır, kadastrol bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz Dereköy mahalle merkezine yaklaşık 1564 m, İzmir-Gümüldür anayoluna yaklaşık 678 m mesafededir, zeminde konutlar ve ağaçlar yoktur, sınırları korunaksızdır, belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır, sulanabilir tarım arazisi özelliğindedir.

 

Kıymeti : 44.041,25 TL
1. Satış Günü : 25/12/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Menderes İlçesi,Dereköy mah. Köyiçi mevkiinde kain tapunun 129 Ada, 4 Parsel'inde kayıtlı,BAHÇEvasıflı taşınmazdır, her ne kadar bahçe olarak yazılı isede boş arsa konumundadır, Dereköy mahallesi merkezi içerisindedir , parselin sınırları korunaksızdır, taşınmaz yol, su, elektrik, telefon ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

 

Kıymeti : 136.436,00 TL
1. Satış Günü : 25/12/2017 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 25/01/2018 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.İş bu ilan, mükellefiyetler listesinde yazılı ilgililerinden herhangi birisine tebliğ edilemediği taktirde, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılacağı 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2017