17 / 08 / 2022

İzmir Menderes'te 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir Menderes'te 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İzmir İli, Menderes İlçesi,Cumaovası-Yıkıkminare mevkiinde yer alan bağ nitelikli gayrimenul 6 milyon 30 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İzmir İli, Menderes İlçesi,Cumaovası-Yıkıkminare mevkiinde yer alan bağ nitelikli gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 6 milyon 30 bin TL bedel isteniyor. 

TAŞINMAZIN
Özellikleri :
 İzmir  İli, Menderes İlçesi,Cumaovası-Yıkıkminare mevkiinde kain tapunun 1007 Ada, 14 Parsel'inde kayıtlı BAĞ vasıflı taşınmazdır, her ne kadar tapu kaydında bağ vasıflı gözükmekte isede boş tarla konumundadır, ilçe merkezine 1200 m, Gümüldür karayoluna 230 m mesafededir, her türlü alt yapısı mevcut belediye hizmetlerinden faydalanılan çevresi eski binaların yıkılarak, beş katlı ve üç katlı konutların yapıldığı bir bölgede bulunmaktadır, üzerinde yan parselde bulunan binanın uzantısı 126 m2 büyüklüğünde tek katlı yığma yapı sınıfında yapılmış üzeri eternit kaplı, çatı örtüsü bulunan, tabanı seramik kaplı bir yapı bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.030.616,50 TL
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : MENDERES ADALET SARAYI - Sulh Hukuk Mahkemesi Yz.İşleri Müdürlüğü odası önü MENDERES / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
4- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
5-İş bu ilan, mükellefiyetler listesinde yazılı ilgililerinden herhangi birisine tebliğ edilemediği taktirde, tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılacağı
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/02/2019