17 / 08 / 2022

İzmir Menemen'de 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

İzmir Menemen'de 5.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Mahallesi'nde yer alan deri fabrikası vasıflı gayrimenkul 5 milyon 769 bin 137 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Mahallesi'nde yer alan deri fabrikası vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu gayrimenkul için 5 milyon 769 bin 137 TL bedel isteniyor. 

Özellikleri : İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Mahallesi, 167 Ada, 10 Parselde kayıtlı taşınmaz borçlu adına tam hisse olarak kayıtlıdır. Deri fabrikası olarak kullanılan yapının bodrum katı tabakhane, zemin kat ve 1.kat imalathane, çatı katı teras üzeri saç levha ile kapatılarak kurutma bölümü olarak kullanılmaktadır. 

Bina taban alanı yaklaşık 2.160 m2 olup , 4 katta yaklaşık 8.640 m2 alanlıdır. Betonarme karkas olarak inşa edilmiş zemin+2 normal katlı idari binanın taban alanı yaklaşık 115 m2 , toplam alanı 345 m2 dir. İdari binanın zemin katında giriş ve departmanlara ait odalar , 1.ve 2. Katlarında departmanlara ait odalar bulunmaktadır. İdari binanın tüm odaları cephe doğramaları alüminyum doğrama, yer döşemeleri mermer, duvarlar boyalıdır. Bina bakım-onarım gerektirmeyen bakımlı yapıdır. Yan bahçe mesafesine ve kısmen arka bahçe mesafesine yaklaşık 545 m2 alanlı sundurma ilavesi yapılmıştır. Girişte güvenlik kulübesi , yan bahçede trafo , trafonun yanında ise yaklaşık 44 m2 alanlı sundurma bulunmaktadır.

Kıymeti : 5.769.137,60 TL
1. Satış Günü : 19/10/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 13/11/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2159 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- Satış ilanı İİK 127. Maddesine göre : taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği ilan olunur.14/08/2018