05 / 07 / 2022

İzmir Torbalı kentsel dönüşümle yenileniyor!

İzmir Torbalı kentsel dönüşümle yenileniyor!

Torbalı'da hızla yükselen binalar ilçenin mimari yapısına yön veriyor. İnşaatçıların yaptığı birbirinden güzel binalar ile Torbalı her geçen gün daha da modern bir görünüme kavuşuyor .Torbalı'da hızla yükselen binalar ilçenin mimari yapısına yön veriyor. İnşaatçıların yaptığı birbirinden güzel binalar ile Torbalı her geçen gün daha da modern bir görünüme kavuşuyor .


KENTSEL dönüşümün en büyük mimarı şüphesiz ki inşaat firmaları olarak görülüyor. Eski evler müteahhitlerin çalışmaları ile yepyeni binalara dönüşürken Torbalı her geçen gün daha modem bir görünüme kavuşuyor. Özel şirketlerin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm gene İlikle Torba 11 merkezinde ve Ayrancılarda hayat buluyor. Bu nedenle Torbalı'daki Kuşçuburun, Yazıbaşı. Pancar. Subaşı. Pamukyazı. Çaybaşı, Alaları gibi İzmir-Aydın karayolu üzerinde ve yakınımla bulunan yerleşim alanları kentsel dönüşüme sadece seyirci kalıyor. 


NÜFUS ARTAN BÖLGELER ETKİLENİYOR 

BİREYSEL olarak kentsel dönüşümün en başında nüfus artışı geliyor. İlçeye sürekli olarak dışarıdan göç geliyor. Göç ile birlikte bölgesel nüfus artışları yaşanıyor. Dolayısıyla bu durum ile birlikte konut sektöründe de gözle görülür ve hissedilir artışı tetikliyor. Konut sektöründe elde edilen yukarı yönlü ivmeyle birlikte inşaat sektöründeki özel firmalar, talepteki artışı da göz önünde bulundurarak en uygun yatırımları gerçekleştiriyor.


BÜYÜK MAHALLELER 

İLÇEDEKİ yerleşim alanları Torbalı merkezine ve Ayrancılar'da fazla olduğu için özel sektör de bu alanlar daha çok yatırım gerçek leşi iri yor. Bu durumda ise  İzmir  Ayduı Karayolu üzerinde ve çok yakınında 7 yerleşim alanında kentsel dönüşüm ne yazık ki hayata geçemiyor. Torbalı'daki Kuşçuburun. Yazıbaşı, Pancar, Subaşı. Paınukyazı, Çaybaşı, Alalan gibi büyük mahalleler bile bu dönüşümden tayda elde edemiyor. Böyle olunca ilçe merkezinde moderııi/e yapılar, dikilmeye başlarken söz konusu 7 yerleşimde gecekondu yapılaşmasının çok yüksek bir oranda olduğu gözlemleniyor. Bu nedenle yalnızca merkez ağırlıklı kentsel dönüşüm gerçekleşiyor 


Torbalı Ege