Jeotermal tesise yatırımcı aranıyor

Jeotermal tesise yatırımcı aranıyorAfyonkarahisar Sandıklı'da bulunan Sanjet Jeotermal Isıtma Turizm Seracılık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin muhtelif inşaat işleri gelir paylaşımı koşulu ile ihaleye çıkarıldı.


İhale şartnamesinde belirtilen koşullar ve projenin hayata geçirilmesi karşılığında, şirkete proje bitiminde projeden elde edilecek aylık toplanan içmesuyu ve atık su bedeli, kira ve işletme gelirlerini yüklenici firmanın gelir paylaşımına esas teklif edeceği, yönetim kurulu tarafından onaylanan süre ve oran dahilinde gelir paylaşım koşullarıyla verilecek.

Buna göre kanalizasyon ve yağmur suyu deşarj, içme suyu, atık su arıtma tesisi, kilit parke taşı ile yol kaplama bordür refüj işleri, şehir içi sinyalizasyon ve bilgi dönüşümü işi (e-belediye) (otomasyon), belediye hizmet binası, şehir otogar, yer altı otopark ve sebze hali, katlı otopark ve düğün salonu, biogaz tesisi, 6 bin 300 konutun jeotermal enerji ile merkezi sistemle ısıtılmasına dönüşümü, 5 yıldızlı termal otel ve tatil köyü, spor kompleksi (spor tesisi ve yüzme havuzu), park-bahçe ve rekreasyon alanı, kentsel dönüşüm planı 300 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm planı 100 konut ve 150 adet besihane ve hayvan pazarı inşaatı işleri gerçekleştirilecek.

İdari şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Tahmini bedeli 295 milyon 858 bin 338 YTL olarak belirlenen ihalede katılımcılardan Sanjet Sanayi Ticaret A.Ş. adına 8 milyon 875 bin 750 YTL tutarında geçici teminat alınacak.

Söz konusu işler teknik şartname ekinde proje kapsamında verilecek iş programına göre maliyeti yüklenici firma tarafından karşılanmak suretiyle yaptırılacak.

İşlerin bitirilmesine kadar gerek şirketin kaynakları, gerekse kamu kaynakları kullanılmayacak.

Tamamen gelir paylaşımı esasına göre yapılacak olan ihalede her türlü vergi, harç gibi giderler yükleniciye ait olacak.

İhale 10 Aralık 2007 tarihinde saat 14.00'de Sanjet Jeotermal Isıtma Turizm Seracılık Sanayi Ticaret A.Ş'de yapılacak. Şartname Sanjet A.Ş'den bedeli mukabili temin edilebilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 10 Aralık 2007 tarihinde saat 14.00'e kadar ihale bürosuna verilecek.