01 / 12 / 2022

Kaçak daire cezası!

Kaçak daire cezası!

Kaçak olarak tespit edilen yapılarda, ruhsat aykırılığın giderilmesi halinde yapının inşaatına izin veriliyor. Ancak, aykırılığın giderilmemesi halinde bazı yaptırımlar uygulanıyor. İşte, kaçak daire cezası!Kaçak daire cezası!

Kaçak yapı ya da imar mevzuatına aykırı yapı, yetkili idarelerin bilgisi dışında (ruhsatsız) yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. 


Yasadaki tanıma göre;"İmar mevzuatına aykırı yapı", "ruhsatsız yapılar," "ruhsat ve eklerine" fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanıyor.


Ruhsat alınmadan yapılan yapıların tespit edilmesi halinde, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit ediliyor. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor. 


Kaçak daire cezası!

Kaçak olarak tespit edilen yapılarda durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılıyor.


Ruhsata aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılıyor ve inşaata izin veriliyor. 


Aksi durumlarda, ruhsat iptal ediliyor, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan ev, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılıyor ve masrafı yapı sahibinden tahsil ediliyor. İdari para cezası da uygulanabiliyor. 


Kaçak kat şikayet dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön