09 / 02 / 2023

Kaçak kat şikayet dilekçesi!

Kaçak kat şikayet dilekçesi!

İmar Kanunu madde 32 gereğince inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde yapı durduruluyor ve yıkım gerçekleşebiliyor. İşte, kaçak kat şikayet dilekçesi!Kaçak kat şikayet dilekçesi!

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin[1] 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanıyor. 


İmar Kanunu madde 32 gereğince inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde idareler, inşaatı durduruyor ve yıkım gerçekleşebiliyor. 


Yapıya ruhsat alınmadan ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit ediliyor. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılıyor ve inşaatın devamına izin veriliyor.


Kaçak kat şikayet dilekçesi!

Kaçak yapı, kaçak kat ve kaçak inşaat şikayeti için gayrimenkulün bulunduğu belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliğine başvurması gerekiyor. Söz konusu başvuru bir dilekçe ile yapılabiliyor. 


Kaçak kat ihbar dilekçesinde, kaçak katın yapıldığı binanın açık adresine yer verilmesi gerekiyor.


Kaçak daireye ruhsat nasıl alınır?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön