Kaçak daireye ruhsat nasıl alınır?

Kaçak daireye ruhsat nasıl alınır?

İmar mevzuatına aykırı ve ruhsat alınmaksızın inşaa edilen yapıları kaçak yapı olarak biliniyor. Peki, kaçak daireye ruhsat nasıl alınır?Kaçak daireye ruhsat nasıl alınır?

İmar mevzuatına aykırı ve ruhsat alınmaksızın inşaa edilen yapıları kaçak yapı olarak biliniyor.  Ruhsat alınmadan inşaa edilmiş evler ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen evler ruhsatsız ev niteliği taşıyor.  Eylemin Türk Ceza Kanunu’ndaki karşılığı “imar kirliliğine neden olma” suçudur.


Kaçak bina inşaatına elektrik,su,telefon bağlantısı yapan kamu görevlileri de aynı cezayı alıyor. Aşağıdaki yazılı işleyen kişi, “etkin pişmanlık” hükümleri çerçevesinde ruhsatsız yapıya imar ruhsatı alıp  ruhsata uygun hale getirirse ya da yapıyı eski haline getirirse hakkındaki ceza davası düşüyor. Peki, kaçak daireye ruhsat nasıl alınır?


Kaçak daireye ruhsat alma dilekçesi...


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

….. (Şehir)


İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ……. katlı inşaata ruhsat verilmesi için gereğini arz ederim.


…../……/2015


Yapı Denetim Şirketi


Ekler:

-Tapu (güncel onaylı)

-Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

-İmar durumu (güncel onaylı)

-Normal ruhsat evraklarının tümüKaçak evler nereye şikayet edilir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com