Kaçak inşaata ruhsat nasıl alınır?

Kaçak inşaata ruhsat nasıl alınır?

Ruhsat alınmadan kaçak olarak inşaatına başlanan inşaata ruhsat alınması için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, kaçak inşaata ruhsat nasıl alınır?Kaçak inşaata ruhsat nasıl alınır?

İmar Kanunu hükümlerine göre,  ruhsat alınmadan bir arsa üzerinde yapı inşaatına başlanamıyor. Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit ediliyor.  Yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor. 


Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılıyor. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını isteyebiliyor.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin veriliyor.  Aksi takdirde, ruhsat iptal ediliyor.  


Kaçak inşaata ruhsat alma dilekçesi...


 BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 ..... (Şehir)
İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ….... katlı inşaata ruhsat verilmesi için  gereğini arz ederim.…../….../2015


Yapı Denetim Şirketi
Ekler:

-Tapu (güncel onaylı)

-Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

-İmar durumu (güncel onaylı)

-Normal ruhsat evraklarının tümü


Kaçak inşaat mühürleme tutanağı!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com