29 / 01 / 2023

Kaçak ev cezaları!

Kaçak ev cezaları!

Ruhsat alınmadan inşaa edilmiş evler ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen evlere kaçak ev deniyor. Peki, kaçak ev cezaları nelerdir?Kaçak ev cezaları!

Kaçak ev; ruhsat alınmadan inşaa edilmiş evler ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen evler olarak karşımıza çıkıyor. 


Ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıların sahibine, mevzuata aykırılığının tespitinden itibaren 30 gün süre veriliyor. Bu sürede yapı sahibinin ya ruhsat alması, yada yapıyı ve bölümlerini ruhsata uygun hale getirmesi isteniyor. Kaçak evler ile ilgili hususlara İmar Kanunu'nda yer veriliyor. İlgili Kanun Maddesi aşağıda yer alıyor.


3194 Sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi: 

“Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Bu düzenlemeyle ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanılan yapılar hakkında ilgili belediye veya valiliklerce inşaatın o andaki durumunun tespit edileceği ve derhal mühürlenerek durdurulacağı hüküm altına alınmıştır''.


Kaçak ev cezaları!

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar: 

İmar Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor. 

 

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılıyor.

 

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını isteniyor. 

 

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin veriliyor. 


Aksi takdirde, ruhsat iptal ediliyor, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan ev, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılıyor ve masrafı yapı sahibinden tahsil ediliyor. İdari para cezası da uygulanabiliyor. Kaçak eve ruhsat alma!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön