Kaçak eve ruhsat alma!

Kaçak eve ruhsat alma!Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür kaldırılabiliyor. Peki, kaçak eve nasıl ruhsat alınır?


Kaçak eve ruhsat alma!

Bir evin inşaasına başlanmadan önce belediyeden izin alınması gerekiyor. Ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapı mühürlenerek inşaat durdurulabiliyor.


İmar Kanunu gereğince durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılıyor. 


Belirlenen tarihe kadar yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılması talebinde bulunabiliyor. 


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür kaldırılabiliyor. Peki, kaçak eve ruhsat nasıl alınır?


Kaçak eve ruhsat!

Kaçak evlere belirli koşullar kapsamında ruhsat alınabiliyor. Kaçak eve ruhsat, eğer yapı belediye sınırları içindeyse belediyeler, belediye sınırları dışındaysa valilikler tarafından yapılıyor. Kaçak yapı ruhsat aşağıda sıralanıyor:


-Kaçak yapıya ruhsat almak için yapının bulunduğu arsanın mutlaka tapulu olması gerekiyor. 


-Kaçak yapının bulunduğu yerin yapı sahibine ait olması gerekiyor. Ancak hisseli yerlerde kimin arsanın neresinde payı olduğu bilinemediği için ruhsatlandırma yapılmıyor. Bu nedenle öncelikle ayırma işleminin hissedarlar tarafından yapılması gerekiyor.


-Kaçak yapıya ruhsat almak için bulunduğu yerin tapu bilgilerine göre ilgili belediyeden yada il özel idaresinden imar durum belgesi alınır. 


-Kaçak olarak yapılmış olan yapının mimari projesi bir mimara çizdirilir. 


-Mimar parsele vaziyet planını da çizer. 


-Bir zemin etüdü firmasıyla anlaşılarak zemin etüdü yaptırılır.


-Yapının taşıyıcı sistem rölevesi çıkarttırılır. 


-Bu raporun çıkmasıyla yapının deprem performans analizi yaptırılır. Bu analizde güçlendirme yapılması istenirse isteğe bağlı olarak yapı sahibi güçlendirmeyi yapar, yada masrafı fazla gelecek olursa binanın yıkımını isteyebilir. 


Yukarıdaki işlemlerin tamamlanması halinde, Yapı Denetim Şirketlerinden biri ile irtibata geçilir. Projeler yapı denetimce onaylanır. 


Bu projelerle birlikte belediyeye başvurulur yada il özel idaresine başvurulur ruhsatlandırma işlemine geçilir. İlgili idareye başvurulduktan sonra eğer yapıda daha önceden kaçak yapı işlemi yapılmışsa tutanak tutulmuşsa para cezası çıkmışsa ödemeler yapılır, sonra ruhsatlandırmaya geçilir. 


Kaçak eve su aboneliği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com