27 / 05 / 2022

Kaçak binaya ruhsat alma dilekçesi!

Kaçak binaya ruhsat alma dilekçesi!

Kaçak binanın tespit edilmesiyle bu aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. İşte, kaçak binaya ruhsat alma dilekçesi!Kaçak binaya ruhsat alma dilekçesi!


İmar Kanunu'nda bir binanın nasıl yapılacağına dair usul ve esaslara yer veriliyor. Bina yapılırken bu kurallara uyulması gerekiyor. 


İmar Kanunu madde 32'de yer alan hükümlere göre inşa  edilmeyen yapılar kaçak yapı olarak karşımıza çıkıyor. Kaçak bina tespit edildiği takdirde inşaat mühürlenerek durduruluyor ve yıkım gerçekleşiyor. 


Kaçak binanın tespit edilmesiyle bu aykırılığın giderilmesi için tespit tarihinden itibaren 30 gün veriliyor. 30 gün içerisinde gerekli düzeltmeler yapılmaz ise yapı yıkılıyor.


Kaçak binanın, imar uygulamasına olan aykırılığının  giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılıyor ve inşaatın devamına izin verilebiliyor.


Kaçak yapı ruhsat dilekçesi örneği!


BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

….. (Şehir)


İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ……. katlı inşaata ruhsat verilmesi için gereğini arz ederim.


…../……/2015


Yapı Denetim Şirketi


Ekler:

-Tapu (güncel onaylı)

-Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

-İmar durumu (güncel onaylı)

-Normal ruhsat evraklarının tümü


Kaçak bina ne zaman yıkılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com