01 / 07 / 2022

Kaçak bina ne zaman yıkılır?

Kaçak bina ne zaman yıkılır?

Kaçak bina; yapı ruhsatı alınmadan inşasına başlanılan yapılar ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılara deniyor. Peki, kaçak bina ne zaman yıkılır?Kaçak bina ne zaman yıkılır?

Kaçak bina; yapı ruhsatı alınmadan inşasına başlanılan yapılar ile ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılara deniyor. 


Kaçak binanın tespiti halinde,  tespit tarihinden itibaren en çok bir ay içinde, yapı sahibi, yapısını yapı ruhsatına uygun duruma getirmesi, yapı ruhsatı alması gerekiyor. 


Kaçak binalara ruhsat alabilmek için taşınmazın bulunduğu belediyeye bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Ruhsat dilekçesinde yapının bulunduğu yerin açık adresi doğru ve eksiksiz olarak belirtilmesi gerekiyor.


Bu süre zarfı içerisinde aykırılığın giderilmemesi veya ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırılığın verilen sürede giderilmemesi halinde, ruhsat iptal ediliyor, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın yıkımına karar veriliyor. 


Yıkım kararı verilebilmesi için, yapı tatil zaptında belirtilen aykırılıkların giderilmemiş olması gerekiyor. Yapı tatil zaptında yazılı olanlar dışında bir aykırılık nedeniyle, önceki zapta dayanılarak yıkım kararı verilemiyor. 


Kaçak bina yıkım işlemleri!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com