Kaçak yapı ne zaman yıkılır?

Kaçak yapı ne zaman yıkılır?

Yapı ruhsatı alınmadan ya da ruhsat alınmasına rağmen ruhsat ve eki projelere aykırı olarak inşa edilen yapılara kaçak yapı deniyor. Kaçak yapılar uygun hale getirilmediği takdirde yıkılıyor. Peki, kaçak yapı ne zaman yıkılır?Kaçak yapı ne zaman yıkılır?

Belediyeden ruhsat alınmadan inşaatına başlanan yapılar, kaçak inşaat olarak karşımıza çıkıyor.  Kanunen ruhsat alınamadan ruhsat alınmadan başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının tespit edilmesi halinde, yapı mühürlenerek inşaat durduruluyor. 


Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlı oluyor. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmuyor. 


İnşaatına başlanmış olan yapının belediyede kaydının olmaması ve belediye yetkilileri tarafından bu binanın ruhsatı olmamasının tespit edilmesi halinde bina durdurulabiliyor. 


Kaçak yapının yıkımı!

Ruhsata bağlanma imkanı bulunmayan yapıda verilen sürede aykırılığın giderilmemesi veya ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırılığın verilen sürede giderilmemesi halinde, ruhsat iptal ediliyor, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın yıkımına karar veriliyor. 


Yıkım kararı verilebilmesi için, yapı tatil zaptında belirtilen aykırılıkların giderilmemiş olması gerekiyor. Yapı tatil zaptında yazılı olanlar dışında bir aykırılık nedeniyle, önceki zapta dayanılarak yıkım kararı verilemiyor. Yine yıkım kararı için, aykırılığın giderilmediğinin de tespit edilmiş olması gerekiyor.  Verilen sürede aykırılığın giderilmediği tespit edilmedikçe yıkım kararı verilmiyor. 


Mühürleme ve durdurma işleminden sonra, yıkım kararı verildiği tarihte de sözkonusu faaliyetlerin halen mevzuata aykırı olması gerekir.Örneğin, mühürleme ve durdurma işleminden sonra imar planında değişiklik yapılmış olsa ve mühürlenen yapı, yeni imar durumuna göre mevzuata uygun hale gelmiş ise, yıkım kararı verilemiyor. Ya da ruhsatlı ve bu ruhsata göre devam eden inşaatta, imar planının Mahkeme tarafından iptali halinde, yeni yapılan imar planına aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile tamamlanmış yapının yıkımına karar verilemiyor. 


Yürütmenin durdurulması kararı üzerine idare, en geç 30 gün içinde, inşaattaki mührü kaldırmak zorunda oluyor.  Yapının yıkımı hakkında karar alınmadıkça yıkım gerçekleştirilemiyor. Bu konuda karar verme yetkisi Belediye Encümeni veya İl İdare Kuruluna ait oluyor. 


Kaçak yapıyı uygun hale getirme süresi!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com