26 / 05 / 2022

Kaçak yapıyı uygun hale getirme süresi!

Kaçak yapıyı uygun hale getirme süresi!

Kaçak yapının tespit edilmesi halinde yapının uygun hale getirilmesi ya da yıkılması gerekiyor. Peki, kaçak yapı nasıl uygun hale getirilir? İşte, kaçak yapıyı uygun hale getirme süresi!Kaçak yapıyı uygun hale getirme süresi!

Kaçak yapı ya da imar mevzuatına aykırı yapı, yetkili idarelerin bilgisi dışında (ruhsatsız) yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. 


Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanıyor. 


İnşaatına başlanmış olan yapının belediyede kaydının olmaması ve belediye yetkilileri tarafından bu binanın ruhsatı olmamasının tespit edilmesi halinde bina durdurulabiliyor. Kaçak bina inşaatını öğrendiğinde, inşaatın o andaki durumunu tespit ediyor. Kaçak yapının tespit edilmesi halinde yapının uygun hale getirilmesi ya da yıkılması gerekiyor. Peki, kaçak yapı nasıl uygun hale getirilir?


Kaçak yapı olarak tespit edilen yapının, tespit tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapının ruhsatlandırılması ya da ruhsat eklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. 


Kusurların giderilmesi ya da ruhsatın alınması sonucunda yapıdan mühür kaldırılıyor ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Aksi takdirde yapı sahibine cezai yaptırımlar uygulanıyor ve yapı yıkılıyor. 


Kaçak yapılar nasıl imara uygun hale getirilebilir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com