Kaçak yapılar nasıl imara uygun hale getirilebilir?

Kaçak yapılar nasıl imara uygun hale getirilebilir?


Kaçak yapının ruhsata bağlanarak uygun hale getirilmesi mümkün. Peki, kaçak yapılar nasıl imara uygun hale getirilebilir? İşte, kaçak yapının uygun hale getirilmesi!Kaçak yapılar nasıl imara uygun hale getirilebilir?


Kaçak yapı ya da imar mevzuatına aykırı yapı, yetkili idarelerin bilgisi dışında (ruhsatsız) yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. 


Yasadaki tanıma göre; "İmar mevzuatına aykırı yapı", "ruhsatsız yapılar," "ruhsat ve eklerine" fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanıyor. 


Bir yapı kaçak yapı olarak belirlenmiş ise 1 ay içerisinde ruhsata bağlanma zorunluluğu bulunuyor.  Yani kaçak olduğu tespit edilen bir yapının 1 ay içerisinde imara uygun hale getirilmesi yada yapının yıkılması gerekiyor. Peki, kaçak yapılar nasıl imara uygun hale getirilebilir? 


Kaçak yapının uygun hale getirilebilmesi için bulunduğu yerin tapu bilgilerine göre ilgili belediyeden yada il özel idaresinden imar durum belgesi alınıyor. Kaçak olarak yapılmış olan yapının mimari projesi bir mimara çizdiriliyor.  Mimar parsele vaziyet planını da çiziyor. 


Bir zemin etüdü firmasıyla anlaşılarak zemin etüdü yaptırılıyor.  Yapının taşıyıcı sistem rölevesi çıkarttırılıyor. Bu raporun çıkmasıyla yapının deprem performans analizi yaptırılıyor. Bu analizde güçlendirme yapılması istenirse isteğe bağlı olarak yapı sahibi güçlendirmeyi yapıyor, yada masrafı fazla gelecek olursa binanın yıkımını isteyebiliyor. 


Kaçak inşaat durdurma tutanağı örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com