01 / 07 / 2022

Kaçak bina yıkım işlemleri!

Kaçak bina yıkım işlemleri!

Ruhsata bağlanma imkanı bulunmayan yapıda verilen sürede aykırılığın giderilmemesi halinde ruhsat iptal ediliyor. Kaçak bina yıkılıyor. İşte, kaçak bina yıkım işlemleri!Kaçak bina yıkım işlemleri!

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin[1] 4. maddesinde yer alan tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, ruhsatsız, ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı taban alanı, komşu mesafeleri, ön cephe hattı bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine uygun olmayan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. 


3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin[2] 4. maddesindeki tanıma göre “İmar mevzuatına aykırı yapı”, ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak tanımlanıyor. 


Kaçak bina yıkım işlemleri!

Ruhsata bağlanma imkanı bulunmayan yapıda verilen sürede aykırılığın giderilmemesi veya ruhsatlı binada ruhsat ve eklerine aykırılığın verilen sürede giderilmemesi halinde, ruhsat iptal ediliyor. 


Ruhsata uygun olmayan veya ruhsatsız yapılan binanın yıkımına karar veriliyor. Kaçak binaların ihbar edilmesi gerekiyor. Kaçak binaları yapının dahil olduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine ihbar yapılabiliyor. 


İdare, kaçak bina inşaatını öğrendiğinde, inşaatın o andaki durumunu tespit ediyor. Tespit, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının belirlenmesine yönelik olduğu için  ruhsatsız olarak hangi inşaat faaliyetlerinde bulunulduğunun, ruhsat varsa ruhsat ve eklerine aykırı olan inşaat faaliyetlerin ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor.


Kaçak kat nasıl tespit edilir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com