Kaçak ev şikayet hattı!

Kaçak ev şikayet hattı!İmar Kanunu gereğince ruhsat alınmadan bir arsa üzerinde yapı inşaatına başlanamıyor. Peki, ruhsatsız olarak başlanan evler nereye şikayet edilir? İşte kaçak ev şikayet hattı..


Kaçak ev şikayet hattı!

İmar Kanunu gereğince ruhsat alınmadan bir arsa üzerinde yapı inşaatına başlanamıyor. Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. 


Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.


Bu düzenlemeyle ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanılan yapılar hakkında ilgili belediye veya valiliklerce inşaatın o andaki durumunun tespit edileceği ve derhal mühürlenerek durdurulacağı hüküm altına alınmıştır.


Kaçak ev şikayet hattı

Bir arsa üzerinde yapı inşaatının ruhsatsız olarak bir yapıya başlanıldığının anlaşılması durumunda, yapının dahil olduğu ilçe belediyesinin ilgili birimlerine telefon ile bilgilendirme yapılabiliyor. 


Kaçak eve iskan alınır mı?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com