29 / 05 / 2022

Kaçak yapılara imar affı var mı?

Kaçak yapılara imar affı var mı?

İmar affı ile yaklaşık 13 Milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısı son buluyor. Peki, kaçak yapılara imar affı var mı? İmar affından kimler yararlanabilecek?8 Haziran'da başvuruların kabul edilmeye başladığı imar affında yaklaşık 13 Milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısı son buluyor.

İmar affı kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. 

Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Böylece kaçak yapılar imar affı kapsamında kayıt altına alınıyor. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda oluyor.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabiliyor.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor.

Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara kat mülkiyeti de tesis edilebiliyor. Bunun için gerekli belgelerin temin edilmesi ve kat maliklerinin oluru gerekli oluyor.

32 soruda imar barışı yönetmeliği 2018!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com