02 / 07 / 2022

Kadastroda hak düşürücü süre!

Kadastroda hak düşürücü süre!

Kadastro Kanunundaki usul, kazandırıcı zaman aşımı ve hak düşürücü süreler, 18/Haziran/1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtiliyor. İşte kadastroda hak düşürücü süre...Kadastroda hak düşürücü süre!

3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/F maddesi hükmü gereğince düzenlenen Kadastro İlanları Hakkında Yönetmeliğe göre, kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan ediliyor. 


Kadastro Kanunundaki usul, kazandırıcı zaman aşımı ve hak düşürücü süreler, 18 Haziran 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 160-162 nci maddeleri gereğince hesaplanıyor.


Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu..

Madde 160 – 

Müddetler iki tarafa tefhim ve lazım ise usulen tebliğ tarihinden itibaren başlar. 


Madde 161 – 

Müddet gün olarak tayin edilmiş ise tefhim veya tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz ve son günü tatil saatinde biter. 

 

Müddet hafta veya ay olarak tayin edilmiş ise başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Müddet ay nihayetine doğru başlayıp da bittiği ayın aynı günü yoksa müddet bu ayın sonunda biter. 


Bu suretle pazartesi günü başlamış olan müddet munkazi olacağı haftanın pazartesi gününde ve ayın birinci günü başlayan müddet munkazi olacağı ayın birinci gününde ve otuz bir Kanunuevvelde başlıyan iki ay müddet şubatın son gününde biter. 

 

Madde 162 – 

Tatil günleri müddette dahildir. Şu kadar ki müddetin son günü tatile tesadüf ederse tatilin ertesi günü hitam bulur. 


Kadastro askı cetveli nedir?