Kahramanmaraş'ta 6.3 milyon TL'ye icradan satılık 22 adet daire!

Kahramanmaraş'ta 6.3 milyon TL'ye icradan satılık 22 adet daire! Kahramanmaraş'ta 6.3 milyon TL'ye icradan satılık 22 adet daire!

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde yer alan 22 adet daire toplamda 6 milyon 330 bin 341 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkullerin ilk ihale tarihi 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!


Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi 2079 ada 1 nolu parsel Arsa olarak 4998.85 Metrekare ana taşınmaz nitelikte arsadır. Yaşınmaz hali hazırda Onikişubat ilçesi Abdulhamithan mahallesi Katip çelebi caddesi ve 15. sokağa cepheli ve üzerinde 22 adet muhtelif ebatlarda bina (Ev)bulunmaktadır.

 

Adresi : Onikişubat ilçesi Karamanlı mahallesi 
Yüzölçümü : 4.998,85 metrekare
Arsa Payı : tam
Kıymeti : 6.330.341,40 TL
1. Satış Günü : 23/02/2018 günü 10:00 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 23/03/2018 günü 10:00 - 10:15 arası
Satış Yeri : K.Maraş Adliyesi 2 ci kat İhale salonu - Onikişubat /K.Maraş

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK nun 127 ci maddesi gereğince ilanın ler sureti ilgililere ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı olduğu bulunan ilğililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa o adreselere tebliğ olunur.Adresin Tapuda kaayıtlı olmaması halinde varsa adres ve kayıt sistemindeki adresleri tebliğat adresleri ol.arak kaabul edilir.bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,gazetede veya eloktronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğat yerine geçer işbu ilan tebliğeat yapılması gerekipde tebliğat yapılmayanlara ilanen tebliğ yerine geçerlidir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.