Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi Faraj Mohamed Rezeg ve Mohammed Mohammed tarafından 200 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Fatih'te kuruldu.Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi Faraj Mohamed Rezeg ve Mohammed Mohammed tarafından 200 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Fatih'te kuruldu.


Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi  iş konusu;1.Her türlü mal alımını satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. 2.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5.Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemelerinin  alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak. Şirketlerden bayilik almak,ihalelere girmek. 6.Her Türlü  kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 7.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 8.Her tülü mutfak makinelerini, Fırınların alımı, satımı , ithalat ve ihracatını yapmak. 9.Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 10.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 11.Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 12.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 13.Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları,iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 14.Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 15.Her türlü sanayi ve büro makineleri ve yedek parçalarının alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 16 Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 17.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 18.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. 19.Her türlü altın,gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, safir, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat, bilezik, kolye, yüzük gibi  takı ve süs eşyalarının ithalat ve ihracatını yapmak. 20.Konusuna giren dallarda gerek kendi adına gerekse başkalarına model,yurtiçi ve yurtdışı sergi konferanslara katılmak,gerektiğinde tertiplemek,gazete dergi ve bülten yayınlatmak,reklam faaliyetleri yaptırmak,fuarlara katılmak. 21.Çalışma konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firmalardan genel distribütörlük,acentelik mümessillik almak ve vermek komisyonculuğunu ve dağıtımcılığını yapmak ve yaptırmak. 22.Konusu ile ilgili toptan ve perakende satış yerleri,mağazalar,depolar alıp işletebilir,kiraya verebilir. 23.Konusu ile ilgili yerli ve yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla geçici ve devamlı olarak şirket ve ortaklıklar kurmak,iş birliği yapmak,mali sorumluluklarla ilgili sözleşmeleri akdetmek müştereken ihalelere katılmak.Marka patent lisans tescil ettirmek gerektiğinde bunları başkalarına devretmek. 24.Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşların sermayelerine katılmak bu tür işletmelerle yeni kuruluşlar tesis etmek.Bunları kendi menkul ve gayri menkulleri ile veya banka teminatı yada üçüncü şahısların ayni veya şahsi kefaretleri ile garanti edebilir bu teminatları değiştirebilir,kaldırabilir. 25.Şirket ihtiyacı için mevzuat hükümlerine uygun olarak iç ve dış piyasalardan kısa orta veya uzun vadeli borçlanmalar yapabilir.Bunları kendi menkul veya gayrimenkulleri il veya banka teminatı yada üçüncü şahısların ayni veya şahsi kefaretleri ile garanti edebilir bu teminatları değiştirebilir,kaldırabilir. 26.Şirket konusu ile ilgili her türlü yatırım yapabilir.Yabancı sermayeli ortaklıklar kurmak yabancı sermaye getirmek ve yatırım teşvik mevzuatına uygun olarak teşvik belgesi almak. 27.Şirketin amacı ile ilgili olarak marka,ihtira ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Kalkınma Uluslararası İnşaat Ve Yatırım Dış Ticaret Limited Şirketi adres; Fatih, Mola Gürani Mah, Sarı Musa Sk. Seçkin apt. 10/A