Farazbal İnşaat Ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Farazbal İnşaat Ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Farazbal İnşaat Ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Payam Mıresgandarı ve Vahıd Vahabzadeh Heydarloo ortaklığında kuruldu. 


Farazbal İnşaat Ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Payam Mıresgandarı ve Vahıd Vahabzadeh Heydarloo ortaklığında kuruldu. 

Farazbal İnşaat Ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT 1-Her türlü inşaat malzemelerinin toptan alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. 13.Parselasyon planlarının yapımı. 14. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı İNŞAAT VE TAŞIT BOYALARI 1. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 2. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik,yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. PETROL - AKARYAKIT 1. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.gerekli izinler alındıktan sonra alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. 2. Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. 3. Petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak, 4. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. 5. LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG`ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. GIDA 1. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak,ithalatı ve ihracatını yapmak. 2-Gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 3. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

Farazbal İnşaat Ve Petrol Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi adres: İnkılap Mahallesi Dostluk Sk. No: 13/2 Ümraniye