25 / 09 / 2022

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat dava dilekçesi!

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat dava dilekçesi!

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası açılabilmesi için ilk olarak bir dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunmak gerekiyor. Söz konusu kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat dava dilekçesi haberimizde...Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat dava dilekçesi!

Kamulaştırmasız el atma işlemi; kamulaştırma kararı alınmamasına rağmen idarenin bir kimsenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkule el koymasını ifade ediyor. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davalarının açılabilmesi için ise ilk olarak bir dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat dava dilekçesi aşağıda bulunuyor.


Örnek kamulaştırması el atma nedeniyle tazminat istemi dilekçesi..


..............  MAHKEMESİNE


DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


KONU : Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat İstemi.


AÇIKLAMALAR 

1-)  Müvekkillerim , ...  İli, Merkez İlçesi ... mevkiinde kain, ... Ada, .... Parsel sayılı … metrekarelik taşınmazın  tamamının malikidirler.


2-) Söz konusu taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış olup, kalan kısmı da imar açısından kullanılamaz durumdadır. Dava konusu taşınmaz şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre yoluyla bağlantılı, elektrik, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde sanayi sitelerinin de olduğu  bir alanda kalmaktadır. Bu yüzden m² fiyatı … TL. civarındadır.


3-) Müvekkillerim tarafından davalı idareye verilen dilekçe ile, söz konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep edildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple müvekkillerim maliki bulundukları taşınmaza yasaya aykırı olarak el atılması nedeniyle zarara uğramışlardır.


4-) Bu nedenle, zararın tahsili amacıyla dava açılması zorunlu hale gelmiştir.HUKUKİ NEDENLER : 2942 S. K. m. 14, 16 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … TL.’nin el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle  birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep hakkımızın  saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 


 …/…/…


Davacı Vekili
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön