Kamulaştırmasız el atma görevli mahkeme!

Kamulaştırmasız el atma görevli mahkeme! Kamulaştırmasız el atma görevli mahkeme!

Kamulaştırmasız el atma ile taşınmazına el konulan malikler bedel tazminatı davacı açabiliyor. Kamulaştırmasız el atma davaları için herhangi bir yasal sınırlama bulunmuyor. Peki, kamulaştırmasız el atma görevli mahkeme hangi mahkemedir?


Kamulaştırmasız el atma görevli mahkeme!

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma işlemi yapmaksızın, bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malına sahiplenme kastı ile ve kalıcı olarak el koyması kamulaştırmasız el atma oluyor.


Kamulaştırmasız el atma ile taşınmazına el konulan malikler bedel tazminatı davacı açabiliyor. Kamulaştırmasız el atma davaları için herhangi bir yasal sınırlama bulunmuyor. 


Eski uygulamaya göre, yirmi yıllık hak düşürücü süre bulunuyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 10/04/2003 tarih ve 2002/112E, 2003/33K sayılı kararı,) bu maddeyi iptal etti.


Peki, kamulaştırmasız el atma görevli mahkeme hangi mahkemedir?

Eğer idare fiilen şahsın taşınmazını kullanıyorsa kamulaştırmasız el atma davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.


T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi

Hukuk Bölümü

Esas:  2015/471

Karar: 2015/473

Karar Tarihi: 01.06.2015


KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMASINDAN DOĞAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – TAŞINMAZIN ÜZERİNDEN YOL GEÇİRİLMESİ VE FİİLEN KULLANILDIĞI – DAVANIN HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN ADLİ YARGI YERİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ


ÖZET: İdarenin dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atmasından doğan zararın tazminine yönelik bulunan davanın, taşınmazın üzerinden yol geçirilmesi ve fiilen kullanılması karşısında, haksız fiillere ilişkin özel hukuk hükümlerine göre görüm ve çözümünün adli yargı yerinin görevine girdiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın başvurusunun kabulü ile, davalılardan O… Belediye Başkanlığı vekilinin görev itirazının reddine ilişkin B… 3.İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.Kamulaştırmasız el atma vekalet ücreti 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com