Kamulaştırmasız el atma nedir?

Kamulaştırmasız el atma nedir? Kamulaştırmasız el atma nedir?

Kamulaştırmasız el atma kamu yararı olmadan gerçekleştirlemiyor. 'Kamulaştırmasız el atma nedir?' sorusunun detaylı yanıtları için haberimizi okuyun...
İdarenin kamulaştırma yapılmadan bir kimsenin mülkiyetinde olan taşınmaza el koymasına kamulaştırmasız el atma deniyor. Kamulaştırmasız el atma bazı durumlarda kamulaştırma işlemine başlandıktan sonra da yapılabiliyor. Böyle bir durumda idare kamulaştırma işleminin sona ermesini beklemiyor. 


Peki kamulaştırmasız el atma neden yapılıyor? Bu uygulamanın amacı kamu yararıdır. Yani kamu yararı olmadan kamulaştırmasız el atma yapılamıyor. 


Kamulaştırmasız el atmayı kimler yapıyor? 

Kamu yararı için yapılan kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine sahip idareler tarafından yapılabiliyor. Eğer uygulama yetki sahibi olmayan bir idare tarafından yapılırsa, bu durumda idareye tazminat davası açılma hakkı doğuyor.  


Kamulaştırmasız el atma davaları 

İdare tarafından el konulan taşınmazın sahibinin idareye iki tür dava açma hakkı bulunuyor. Bu davalar; el atmanın önlenmesi ve taşınmazın bedelinin idareden tahsili davalarıdır. Bu davalardan el atmanın önlemsi davası malın taşınmazın sahibi yada mirasçıları tarafından açılabiliyor. BU dava neticesinde idarenin taşınmaza el atması önlenebiliyor. 


Taşınmazın bedelinin idareden tahsili davasında ise taşınmazın sahibi malın mülkiyetinin idareye geçmesini kabul ediyor. Ancak malın bedelinin ödenmesi kaydıyla. 

Kamulaştırmasız el atma işlemlerinde taşınmaz mala zarar gelmişse, idareye bunun için tazminat davası da açılabiliyor.