Kanal İstanbul'un sanayiye ve sanayicilere etkisi!

Kanal İstanbul'un sanayiye ve sanayicilere etkisi!

Kanal İstanbul projesiyle birlikte Hadımköy bölgesinin göl havzası özelliği ortadan kalkabileceğini söyleyen Federasyon Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, ''Bu hususta sanayicilerin girişimiyle 18'inci madde sorunu çözülebilir'' dedi.


Bünyesinde yedi dernek bulunduran ve İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İOSİD) ile Rumeli İş İnsanları Derneği (RUYİAD)'nin de işlemlerini tamamlamasıyla sene sonunda resmiyette 9 dernekle faaliyetlerine devam etmesi planlanan İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED), Türkiye'de yapılan toplam ihracatta önemli bir paya sahip oluyor.

Dünya Gazetesi'nden Barış Sedef'in haberine göre; Federasyon Genel Başkanı Muammer Ömeroğlu, Türkiye'de yer alan üretimin yaklaşık yüzde 40'lık bölümünü Federasyon olarak kendilerinin yaptığından bahsederek, İstanbul'un gerek gayri safi milli hasılaya gerekse dış ticarette kritik bir yere sahip olduğunu kaydetti.. Bölgede bulunan sanayicilerin yaşadığı en büyük sorunun imar ve kapasite artışına gidememek olduğundan bahseden Ömeroğlu, “İstanbullu sanayicilerin yer sorunu çözülürse ihracata yaklaşık 15 milyar dolarlık bir katkı sağlanmış olur. En azından ihracatı artırmak adına kapasite yatırımı yapmak isteyen firmalara kolaylıklar sağlanmalı. Devlet bu kapsamda firmalarla serbest bölge modeline benzer bir şekilde ihracat odaklı sözleşmeler yapabilmeli” diye konuştu.

Kanal İstanbul

“Kanal İstanbul'la 18. madde ortadan kalkabilir"

Diğer yandan Hadımköy bölgesinde yaşanan bir kısım arazinin mülkiyeti konusunda, Hadımköy ve Ömerli Mahallelerinde, yaklaşık 600 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine göre uygulamaların yürütüldüğünün altını çizen Ömeroğlu, “18'inci madde uygulaması bölgenin göl havzası olması özelliğinden dolayı ortaya çıktı. Kanal İstanbul projesiyle birlikte bölgenin göl havzası özelliği ortadan kalkabilir. Bu hususta sanayicilerin girişimiyle 18'inci madde sorunu çözülebilir” açıklamasında bulundu. 

Hadımköy'de faaliyette bulunan sanayicilerin üçte birlik kısmının bu sorunla karşı karşıya kaldığından bahseden Ömeroğlu, “İmar ve iskân ruhsatını alamayan firmalar bölgede çalışma ruhsatı da alamıyor. Buna bağlı olarak katma değerli üretim yapan şirketlerin ihracat yapması zorlaşıyor. Özellikle uluslararası firmalar ihracat konusunda sizin çalışma ruhsatınızı görmek istiyor” diye konuştu.

Kanal güzergâhı üzerinde çok fazla sanayicinin olmadığından bahseden Ömeroğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu bölgelerdeki yapılar biraz daha karmaşık bir konumda yer alıyor. Tam anlamıyla parselasyonlar yapılmış durumda değil. Kanal İstanbul projesi reel bazda sanayiciyi etkilemese de bölgenin havza statüsünden çıkması konusunda oldukça önemli bir yere sahip. Bu durum bölgenin de niteliğini etkileyerek imar ve arsa konusundaki sorunların çözüm bulmasını sağlayabilir.”

“Sanayici yüksek meblağlar kazanmıyor"

Tekirdağ ve Çerkezköy bölgesine giden bazı firmaların kalifiye personel temini ve mevcut personelini lojistik olarak bölgeye götürme konusunda ciddi sorunların meydana geldiği Ömeroğlu, bu firmalardan bazılarının İstanbul'a geri döndüğünü sözlerine ekledi. İstanbul'da yılsonu kârlılığı yüzde 0,5 olan sanayicilerin bulunduğundan bahseden Ömeroğlu, “Cirolar yüksek ancak gider kalemlerini işin içerisine dahil ettiğimizde kârlılıkların düştüğü görülüyor. Sanayicinin çok yüksek meblağlar kazandığına yönelik bir bakış açısı var. Ancak en iyi sanayicinin bile elde ettiği kârlılık yüzde 10 civarında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Diğer taraftan üniversitelerde yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak sanayinin ve sanayicinin ihtiyacıyla ilgili olması gerektiğini söyleyen Ömeroğlu, “Bu şekilde hem buluşların ticarileşmesi konusunda daha hızlı yol alırız hem de karşılıklı kazan-kazan prensibi ile önemli değerler elde edilebilir. Global ölçekte firmaları ortaya çıkarmak adına ihtiyaçların doğru tespiti ve buna yönelik geliştirmelerle verilecek destekler vazgeçilmez öğeler arasında yer alıyor” dedi.

Bünyesindeki dernek sayısı 9'a çıkıyor

İSİFED'İN Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi olduğundan bahseden Muammer Ömeroğlu, İSİFED bünyesinde mevcut dernekleri ise şu şekilde anlattı: Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Küçükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD), İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği (San-Der), Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER), Çatalca Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇASİAD), Beylikdüzü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEYSİAD), İstanbuldaki Tokatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (TOSİAD). Resmi olarak katılımı beklenen dernekler ise İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (İOSİD) Rumeli İş İnsanları Derneği (RUYİAD)”

Kanal İstanbul'un avantajları ve dezavantajları neler?

Kanal İstanbul’da mevzuat tamamlandı!