25 / 09 / 2022

Kapıcı dairesi tahliye dilekçesi!

Kapıcı dairesi tahliye dilekçesi!

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmamak ile birlikte; kapıcıya konut verilmişse verilen bu konutun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanıyor. Peki, kapıcı dairesi tahliye dilekçesi nasıl yazılır?Kapıcı dairesi tahliye dilekçesi!

Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu olmamak ile birlikte; kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, verilen konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekiyor.


Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemiyor.


Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirleniyor.


Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır. Kapıcı dairesi tahliye dilekçesi ise şu şekilde;


Kapıcı dairesi tahliye dilekçesi:


................. MAHKEMESİ’NE


DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:


KONU: Kapıcı Dairesinin Tahliyesi İstemi


AÇIKLAMA ve GEREKÇELER:


Davalı ..., müvekkilin yöneticiliğini yapmakta olduğu apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Yaklaşık .... yıldır kapıcılık yapan davalı kişi, apartman yönetimi tarafından defalarca yazılı ve sözlü olarak uyarılmış olmasına rağmen, uyumsuz hareketleri, işine karşı ilgisizliği ile gerek binada bulunan diğer kişileri gerekse komşu binadaki insanları rahatsız eder hale gelmiş, tüm apartman sakinleri ve çevre sakinlerini huzursuzluğa ve endişeye sevk eden hareketler içine girmiştir.


Tüm yazılı ve sözlü uyarılara rağmen davalı kapıcı, söz konusu tavır ve davranışlarını değiştirmemiş olduğundan, hakkında .... Apt. Kat Malikleri Kurulunun .. / .. / .... tarihinde yaptığı toplantı sonucu almış olduğu ... sayılı kararla, kapıcının görevine son verilmiş olup, halen oturmakta olduğu kapıcı dairesini boşaltmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, apartman yönetimi adına yönetici olan müvekkil tarafından davalıya ............... Noterliği vasıtasıyla .. / .. / .... tarih ve .../... yevmiye numaralı ihtarname çekilmiş ve söz konusu kapıcı dairesini boşaltması ihtaren kendisine bildirilmiştir.


Davalı kapıcı, ihtarname kendisine tebellüğ ettirilmiş olmasına rağmen, oturmakta olduğu daireyi boşaltmamakta ısrar etmekte olduğundan, işbu dilekçe ile tahliye işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER: 634 sayılı Kanun Ek madde 2 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER: .. / .. / .... tarihli kapıcılık sözleşmesi, .... Apartman Kat Malikleri Kurulunun .. / .. / .... tarih ... sayılı kararı, ... Noterliği vasıtasıyla çekilen ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı kapıcı ile müvekkil yönetici arasında yapılan kapıcılık sözleşmesinin feshedilerek sona erdirilmesine rağmen binaya ait kapıcı dairesini hala tahliye etmeyen kapıcı davalının tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi müvekkil adına vekaleten talep olunur. .. / .. / ....


Davacı Vekili Av.


Kapıcı kaç yılda emekli olur?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön