Kardeşin borcu nedeniyle ortak arsa haczedilir mi?

Kardeşin borcu nedeniyle ortak arsa haczedilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, babadan miras kalan arsaya kardeşiyle ortak olan bir okuyucunun, kardeşinin borcundan dolayı arsaya ve diğer mallarına haciz gelme durumu soruldu.
Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, babadan miras kalan arsaya kardeşiyle ortak olan bir okuyucunun, kardeşinin borcundan dolayı arsaya ve diğer mallarına haciz gelme durumu soruldu.

Konuyla ilgili genel durum şu şekilde bir kişinin borçlarından dolayı başkasının malları haczedilemez. Kardeş olsa da bu durum değişmez. Eğer okuyucunun mallarına haciz gelirse ortada başka bi durum söz konusu. Eğer okuyucuya tebligat çıkartılmış, doğrudan eline geçmemiş olabilir, bir ihtimal Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunmuş kabul edilebilir.

Ek olarak tebligatlar okuyucunun eline geçmiş ancak içeriği hakkında bilgisi yok. Danıştığı avukat da süresinde itirazda bulunmadığını belirtti. Bundan anlaşılan şudur bir sebeple kendisine kardeşinin borcu için 89 ihbarı gönderilmiş, yani kardeşine ait bir malın veya paranın elinde bulunduğu bunu icra dairesine teslim etmesi gerektiği ihbar edilmiş.

Kendisi bu teslim görevini gerçekleştirmediği gibi itiraz da bulunmamış. Bu sebeple borçlu duruma düşmüş veya kendisi için ayrıca bir icra takibi başlatılmış. Buna da itiraz etmediği için takip kesinleşmiş. Şimdi alacaklı görünen kişinin talebi ile mallarına haciz konuluyor.

Kardeşin borcu nedeniyle ortak arsa haczedilir mi?

Peki okuyucu neler yapabilir? Mallarına haciz tatbik konulmaya başlandığına göre takip aleyhine sonuçlandı. Şimdi yapabileceği şey borçlu bulunmadığının tespiti için dava açmaktır. Bu davayı açtığında takip konusu borcunun olmadığına yönelik belgeleri mahkemeye sunacaktır. Bir de takibin durdurulması için borç miktarı ile beraber buna ait teminatı yatırmak kaydı ile takibin durdurulması kararı istenecektir. Aksi durumda haciz ve paraya çevirme işlemleri sürecek.

Hisseli arsa satışlarında nelere dikkat edilmeli?