Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı iptal edildi!

Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı iptal edildi!İstanbul’un Kartal ilçesinde donatı alanının imara açılması planlanan imar planına yargı onay vermedi. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı’nı 408 no’lu parsel yönünden iptal etti.


Kartal’da bulunan 60 dönümlük ‘spor ve park alanı’nın fonksiyonu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012 yılında değiştirildi. Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre; alana ‘ticaret ve konut’ fonksiyonunun getirilmesi üzerine dönemin Kartal Belediye Meclisi üyesi İbrahim Doğan, yargıya başvuruda bulundu. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, “davanın konusuz kaldığı” nedeniyle davayı onaylamadı. Danıştay 6. Dairesi ise 15 Mayıs 2019’da ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Dava, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yeniden görüldü.

Dosya kapsamında geçtiğimiz yıl 6 Nisan tarihinde alanda keşif yapıldı ve bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi, yargıya taşınan parsellerin bir kısmında çok katlı konut niteliğinde yapıların olduğuna dikkat çekti. Rapor kapsamında, 408 no’lu parsel ise spor alanıyken kentsel dönüşüm alanı, konut ve ticaret alanı kapsamına alındı. Bilirkişi, imar planıyla donatı alanlarının azaldığı ifade edildi, “408 “no’lu parsel yönünden söz konusu planın şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı” görüşünü sundu.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL

25 Kasım 2020 tarihinde kararını veren İstanbul 9. İdare Mahkemesi ise imar planının 408 no’lu parsel kısmının iptal edilmesi kararlaştırıldı. Oy birliğiyle alınan kararda, şu ifadeler yer aldı: “Uyuşmazlığa konu 408 parsel yönünden yapılan değerlendirme neticesinde 19 Nisan 2013 tarihli değişiklikle sosyal donatı niteliğinde olan yaklaşık 5,6 hektarlık alanın yaklaşık 5 hektarlık kısmının sosyal donatı alanından çıkarılmasına rağmen eşdeğer yer ayrılmadığı gibi, yapılan değişiklik neticesinde ek nüfus yükünün ihtiyacı olan altyapı hizmetlerine dair de herhangi bir plan kararının mevcut olmaması karşısında planın 408 parsel yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Dava konusu planın 408 parsele ilişkin kısmının iptaline, diğer talebin reddine karar verildi.” 

Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı iptal edildi!

KARAR GECİKTİ, BÖLGE BETONLA DOLDU

Karar hakkında değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi’nin CHP’li eski üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kartal’da döneminin İBB yönetimi tarafından plan tadilatı ile yapılaşmaya açılan yaklaşık 60 dönüm açık ve kapalı spor alanın planları İdare Mahkemesi’ne açtığımız dava neticesinde iptal edildi. Söz konusu 408 no’lu parselde bulunan spor alanı için İBB Meclisi’nde plan tadilatı yapıldı ve 20 dönümü İBB’ye ‘konut alanı’ olarak verildi. Geri kalan alan 34 dönüm alan da İş Bankası A.Ş.’nin mülkiyetinde ‘ticaret ve konut’ şeklinde düzenlendi. Aradan geçen sürenin ardından İŞ. A.Ş, mahkeme sonucunu beklemeden rezidanslar ve kuleler dikti. Alan adeta beton ormanına dönüştürüldü. Bölgeye yeni yapı yoğunluğu ve nüfus artışı getirilmiştir. İBB’ye verilen 20 dönüm alanda 500 konutluk proje düzenlenerek, KİPTAŞ'a devri yapıldı. Ancak alanda henüz inşaat faaliyeti yok. Semt halkının talebi, en azından bu alanın park ve deprem toplanma yeri olarak düzenlenmesidir. Mahkeme kararının gecikmesi bu alandan beton kulelerinin oluşmasına sebep olmuştur. Ancak İmar Kanunu’na ve plan ilkelerine aykırı kararlar alarak, kamusal alanların yok edilmesine neden olan yöneticiler yargılanarak adalet önünden hesap vermeli. Bu, yapanın yanında kalmamalı. Zira yapılan plan tadilatları ile kamu zarara uğratılmıştır. Gerek dönemin belediye başkanı ve gerekse de Meclis üyeleri bu konuda sorumludur. Mahkemenin kararı geç kalmakla birlikte adeta bir teselli olmuştur. Mevcut İBB yönetimi, kararın gereğini yaparak sorumlular hakkında yasal süreç başlanmalıdır.”

İstanbul Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı askıda!