Kartal Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Kartal Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe-Çavuşoğlu Mahallesi, Millet Bahçesi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 15.10.2020 tarihli ve E.215908 sayılı yazısı ile; İstanbul İli,  Kartal İlçesi,  Esentepe ve Çavuşoğlu Mahalleleri,  Millet Bahçesi ve çevresine ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı; 1  no'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (ç) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-34956841 ve UİP-34884986 plan işlem numaraları ile onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.10.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın