Kartepe'de 12.3 milyon TL'ye icradan satılık depo!

Kartepe'de 12.3 milyon TL'ye icradan satılık depo!Kocaeli 8. İcra Dairesi tarafından Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Köseköy Mahalle, 555 ada, 1 parselde yer alan arsa nitelikli depoyu 12 milyon 300 bin TL'ye satıyor...


Kocaeli 8. İcra Dairesi tarafından Kocaeli İl, Kartepe İlçe, Köseköy Mahalle, 555 ada, 1 parselde yer alan arsa nitelikli depoyu 12 milyon 300 bin TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 3 Aralık 2020 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek. 

İlan Metni:

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ 2020/3998 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, KÖSEKÖY Mahalle/Köy, 555 Ada, 1 Parselde arsa olarak kayıtlı olan depo-antrepo nitelikli sanayi tipi taşınmazdır. Taşınmaz 538454/898371 ve 359917/898371 şeklinde 2 hisse olup, her iki hissedar da aynı olduğundan tamamı satılarak paraya çevrilecektir. Yakın çevresinde yapılaşma düşük seviyededir. Benzer şekilde inşa edilmiş sanayi yapıları ve sanayi imarlı boş arsalar bölgenin gayrimenkul çeşitliliğini oluşturmaktadır. Taşınmazın yakınından geçen toplu taşıma araçları ile kentin önemli noktalarına ulaşım imkanı bulunmaktadır. Bulunduğu bölgenin elektrik, su, doğalgaz, asfalt yol gibi her türlü teknik alt ve üst yapı imkanlarından istifadesi bulunmaktadır. Taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır, meskun mahal içerisinde yer almaktadır. Bölgenin ana ulaşım akslarından olan Çuhane Caddesinin yaklaşık 250 metre doğusunda konumludur.Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapu kayıtlarında 555Ada 1Parsel üzerinde bulunan, 8.983,71 m² yüzölçüme sahip, arsa vasıflı taşınmazdır. Parsel üzerinde ruhsatlı-iskanlı olarak inşa edilen ancak cins tashihi yapılmamış depo nitelikli yapılar ve ilave olarak idari bina, güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu parsel, geometrik olarak düzgün olmayan/ çokgen bir forma sahip olup, üzerinde tesis bulunması nedeni ile çevre düzenlemesi yapılmıştır. 8.983,71 m² yüzölçüme sahip olup, parsel üzerinde binalar dışında kalan alanlar saha betonu ile kaplıdır.Parselde ayrıca üzeri kapatılmış açık otopark alanı mevcuttur. Parsel geneli çevre duvarı + tel çit ile çevrilmiştir. Parsel üzerinde eski depo, yeni depo, idare bina ve güvenlik kulübesinden oluşan 4 adet yapı bulunmaktadır.
*ESKİ DEPO BİNASI: Tek katlı, kat yüksekliği yaklaşık 8,85 metre ve toplam 1.078 m² olarak inşa edilmiştir. Çelik taşıyıcı sistem ile inşa edilmiştir. Zeminleri epoksi kaplama, duvarları perde üzeri sandviç paneldir. Çatısı sandviç panel ile kaplıdır. Genel olarak bakımlı bir halde olup, Kartepe Belediyesinden alınan Ruhsat bilgisine göre yaklaşık 14 seneliktir.
*YENİ DEPO BİNASI: Bodrum + Zemin kattan oluşmakta olup, zemin kat yüksekliği yaklaşık 8,85 metre ve 215 m² bodrum depo + 3.534 m² zemin kat depo olmak üzere toplam 3.749 m² olarak inşa edilmiştir. Çelik taşıyıcı sistem ile inşa edilmiştir. Zeminleri epoksi kaplama, duvarları perde üzeri sandviç paneldir. Çatısı sandviç panel ile kaplıdır. Genel olarak bakımlı bir halde olup, Kartepe Belediyesinden alınan Ruhsat bilgisine göre yaklaşık 5 seneliktir.
*İDARİ BİNA: Zemin + 1 normal kattan oluşmakta olup, her bir katı yaklaşık 3,50 metre yüksekliğe sahiptir. Zemin katı 119 m², 1. Katı da 119 m² olmak üzere toplam 238 m² alana sahiptir. Karşılama bankosu, teknik ofisler, toplantı odası gibi birimlerden oluşmaktadır. Bina dış cephesi kompozit malzeme ile kaplıdır. Ofis zeminleri seramik kaplıdır. Ofisler cam bölmeler ile birbirinden ayrılmıştır. Genel olarak bakımlı ve kullanıma hazır bir haldedir.
*GÜVENLİK KULÜBESİ: Parsel girişinde tek katlı ve 16 m² olarak inşa edilmiştir. Bina dış cephesi kompozit malzeme ile kaplıdır. Genel olarak bakımlı ve kullanıma hazır bir haldedir.
*NOT: Taşınmaz mahallinde yapılan incelemede, 1 adet güvenlik görevlisinin bulunduğu, idari bina ve depo kısımlarında herhangi bir çalışma / çalışan bulunmadığı görülmüştür.
Kıymet takdirine konu taşınmazın yeni bir binada bulunması, çevre düzenlemesinin yapılı olması, teknik alt yapı imkanlarının hazır olması ve iskanlı olması değerine olumlu etki etmektedir. Yapıların cins tashihinin olmaması ve parselin güncel tarihte yapılaşma izninin bulunmaması değerini olumsuz etkilemektedir.
Adresi : Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Köseköy Mahallesi, Yılmaz Sokak, No:15
Yüzölçümü : 8.983,71 m2
İmar Durumu : Kartepe Belediyesi İmar Müdürlüğü ile yapılan görüşmede bölgenin imar durumu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu bu nedenle güncel tarihte parselin yapılaşma izni bulunmadığı bilgisi verilmiştir. Konu ile ilgili mahkeme sürecinin devam etmesi nedeni ile tarafımıza detaylı bilgi verilmemiştir.
Taşınmaz parseli daha önceden, 1/1.000 ölçekli UİP dahilinde ve Sanayi Sahasında kalmaktadır. Parselin yapılaşma koşulları E:0.80, Hmax: 9.50 metre olarak bildirilmiştir. ( üretim binası tek katlı ise yapı yüksekliği serbesttir.) Parsel üzerindeki yapılar, belirtilen yapılaşma koşullarına göre ruhsata bağlanmıştır.
Eski Depo Binası, 27.11.2006 tarihli, 230 nolu Yapı Ruhsatı ve 11.10.2007 tarihli, 121 nolu İskan Belgesine sahiptir. Yeni Depo Binası, 06.03.2015 tarihli, 87 nolu Yapı Ruhsatı ve 20.06.2016 tarihli, 205 nolu İskan Belgesine sahiptir.
Taşınmazın yer aldığı Yılmaz Sokak’ın Belediye Arsa Rayiç Değeri 2020 yılı için 261,44 TL / m² olarak tespit edilmiştir.
Kıymeti : 12.300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 03/12/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 29/12/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İş bu ilan aynı zamanda elektronik ortamdaesatis.uyap.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, İİK.nun 127/2.maddesi uyarında tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ yerine geçer, 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3998 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.