Ankara Yenimahalle'de 12.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 12.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Ankara Satış Memurluğu, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallei, 63568 ada 3 parselde yer alan 8.299 bin metrekare yüzölçümlü arsayı 12 milyon 863 bin 450 TL'ye icradan satıyor...T.C.  Ankara  Satış Memurluğu tarafından, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yuva Mahallei, 63568 ada 3 parselde yer alan 8.299 bin metrekare yüzölçümlü arsa 12 milyon 863 bin 450 TL'ye icradan satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 22 Şubat tarihinde saat 11:20'de yapılacak.

İlan metni: 

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/238 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, Karşıyaka Yuva köyü yolu ile Batı Loft Konutları arasında yer alan taşınmaz tapu kaydında Yuva Mahallesi, 63568 ada, 3 parselde kayıtlı, 8.299,00m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın üzeri boş olduğu ancak imara uygun ana cadde ve bulvarların açılarak asfalt ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı, parsel etrafında çok katlı konut yapılarının bulunduğu, İvedik Organize Sanayi Bölgesine 1,25km Botanik Metro İstasyonuna 3,4km Ankara Çevreyoluna 3,5km Yenimahalle ilçe merkezine 13,50km mesafede bulunduğu, 2.000,00 m kuzeyinde Yuva Köyü 1.000,00 m batısında Sınav Koleji Okulunun bulunduğu, taşınmaz E:40.0012-B:32.7139 koordinatlarında bulunmakta olup düzgün olmayan geometriye sahip ve eğimsiz olduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı ilçenin yeni yerleşimlerinden olduğu, bölgede doluluk oranının düşük seviyede olduğu, alt yapı ve ulaşımında sorunların bulunmadığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış, gayrimenkule ilişkin geniş bilgiler dosyasında mevcuttur.
Adresi : Yuva Mahallesi Karşıyaka Yuva Köyü Yolu İle Batı Loft Konutları Arasında Yer Alan Arsa Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 8.299,00 m²
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/12/2021 tarih ve 22301 sayılı cevabi yazılarında imarın 63568 ada 3 nolu parselinin 1/1000 ölçekli 84312 nolu parselasyon planı kapsamında E:1,20 Yençok:24 kat yapılaşma koşulları ile "Konut Alanı" kullanımında kaldığı ve söz konusu ada parselde 84312 nolu plan notlarının geçerli olduğu, ilgili ada parsele ait mimari projesinin bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 12.863.450,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi Olup;
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE İRTİFAK HAKKI VARDIR.
1. Satış Günü : 22/02/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 25/03/2022 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Ankara Yenimahalle de 12.8 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. MAD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İ.İ.K'nun m.126) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir . Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/238 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.