Ankara Yenimahalle'de 24.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 24.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara 3. İcra Dairesi Müdürlüğü, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 16240 Ada, 3 Parselde yer alan arsayı 24 milyon 749 bin 136 TL'ye icradan satıyor...


Ankara 3. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Ankara  İl, Yenimahalle İlçe, 16240 Ada, 3 Parselde yer alan 14 bin 95 metrekarelik arsa 24 milyon 749 bin 136 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İhale ilanı:
TC. ANKARA 3. İCRA DAİRESİ
2017/19923 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : 
Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 16240 Ada, 3 Parsel, ERGAZİ İMAR Mahalle/Köy, KÖY ARKASI Mevkii, Taşınmaz Batıkent Bulvarı ile Batı Bulvarı cephelidir. Parselin etrafında konut yapıları, devam eden inşaatlar ve imar parselleri bulunmaktadır. Bölge belediye hizmetlerinden yararlanmakta ve yerleşim alanı içinde yer almaktadır.
Adresi : Yenimahalle ilçesi Ergazi Mahallesi Batıkent Bulvarı ile Batı Bulvarı kesişiminde 16240 Ada, 3 parsel arsa vasıflı taşınmaz
Yüzölçümü : 14.095 m²
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli 72700/6 nolu parselasyon planı kapsamında; E: 1.00, Max Taks: 0,20, Saçak Seviyesi: 6,50 metre (2 kat) ile 24,50 Metre (8 kat) yapılaşma koşulları ile "Konut" kullanımında kaldığı ve söz konusu ada parselde 72700 No'lu plan notlarının geçerli olduğu, diğer hususların dosyadan incelenebileceği
Kıymeti : 24.749.136,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 05/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 30/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/19923 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/06/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.