14 / 08 / 2022

Ankara Yenimahalle'de 3.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 3.7 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara İli Yenimahalle İlçesi Yakacık Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 700 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
Ankara Yenimahalle'de satışa konu olan arsa için ilk ihale tarihi 27 Şubat 2018 olarak belirlendi. Gayrimenkul bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecek.

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  Ankara  İli Yenimahalle İlçesi Yakacık-1 mahallesinde Kain Tapunun 44361 Ada, 4 nolu parselde kayıtlı 5.253,00-m2 yüzölçümünde ve üzerinde her hangi bir yapı ya'da muhdesat bulunmayan boş arsa vasıflı taşınmaz Kuş Uçuşu İvedik Organize sanayi bölgesine 650-m, Ankara Çevre yoluna ise 1500-m mesafede yer alan taşınmaz Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz bu haliyle hissedarlar arasında ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

 

Kıymeti : 3.700.000,00 TL
1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye /Ankara

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/62 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/01/2018