09 / 08 / 2022

Kat irtifakı krediye uygun mu?

Kat irtifakı krediye uygun mu?

İnşaatına başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için tapu dairesinden kat irtifakı belgesi alınıyor. Kat irtifakı belgesi nasıl alınır? Peki, Kat irtifakı krediye uygun mu?Kat irtifakı krediye uygun mu?

Kat irtifakı belgesi sizin evin tam olarak sahibi olduğunuzu gösteren belgeye deniyor. Kat irtifakı belgesinde eviniz ve daire numaranız tam olarak kesinleşiyor. Kanunen ev satın aldığınızda bir ya da iki yıl içeriside kat mülkiyetine geçmeniz gerekir. 


Kat irtifakı tapusuyla binayı yapan kişi binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vs hakkında taahhüt verirken, evi satın alan da ödemeler konusunda söz vermiş oluyor. Bu belge müteahhit ile müşteri arasında anlaşmalı bir belge oluyor. Kat irtifak belgesi tapu dairesinden alınıyor. Bu belgeyle tarafların birbirleri hakkında yükümlülükleri oluyor.


Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile oluşuyor. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenleniyor ve kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenleniyor.Kat irtifakı krediye uygun mu?

Kat irtifakı olan yapılar krediye uygun oluyor. Fakat bu noktada bazı bankalar kat irtifakına kredi verirken bazıları ise vermeyebiliyorlar. Kat irtifakı olmayan yapılar ise krediye uygun görülmüyor ve bankalar konut kredisi vermiyorlar.


Kat irtifakı alabilmek için gerekli belgeler...


1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış bir dilekçe isteniyor.


2) Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekiyor.


3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunlu oluyor.


4)Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek olmuyor.


5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekiyor.


6) Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekiyor.


7) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı gerekiyor.


8) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası isteniyor.


9) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge gerekiyor.


Gerekli belgeler olduğunda kat irtifakı belgesi tapu dairesinden alınabiliyor.Kat irtifakına kredi verilir mi?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com