03 / 07 / 2022

Kat irtifakı-mülkiyet projesi ücreti 2022!

Kat irtifakı-mülkiyet projesi ücreti 2022!

Bu yıl kat irtifakı-mülkiyet projesi için belediyelere ödenecek ücret belli oldu. İşte kat irtifakı-mülkiyet projesi ücreti 2022...Kat irtifakı-mülkiyet projesi için belli miktarlarda ödeme yapılıyor. Söz konusu rakam her sene yeniden belirleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü Tarifesi'nde 2022 yılı ücretleri tespit edildi. 

Bilindiği üzere kat irtifakı; Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan hak oluyor. 

Kat irtifakı-mülkiyet projesi ücreti 2022!

Kat mülkiyeti ise, inşaatı tamamlanmış ve iskan belgesine sahip yapılar üzerinde yapılan satışlarda kazanılan mülkiyet hakkına deniyor.

İnşaata başladıktan sonra da inşaata başlamadan önce de gerekli belgeler ile belediyeye başvuru yapılması halinde kat irtifakı kurulabiliyor.