Kat irtifakı ne demek?

Kat irtifakı ne demek?100 lira maliyeti Maliye, 2014 yılında "100 lira vergi toplamak için 57 kuruş harcama" yaptı. Buna göre, 100 lira verginin net getirişi, "99 lira 43 kuruş" oldu.


100 lira maliyeti Maliye, 2014 yılında "100 lira vergi toplamak için 57 kuruş harcama" yaptı. Buna göre, 100 lira verginin net getirişi, "99 lira 43 kuruş" oldu. 


HARCAMA AZALDI GELİR ARTTI 

Son yıllarda vergi toplamak için yapılan harcamalar azaldı. Tabloda 100 lira vergi toplayabilmek için son 10 yılda yapılan harcamalar yer alıyor. Buna göre, son 10 yılda vergi toplamak için yapılan harcamalann; "en az" olduğu yıllar 2013 ve 2014 verginin 57 kuruş Villan, "en fazla" olan yıl ise 2009 yılı olmuş. 


GELİRİN YÜZDE 87'Sİ VERGİDEN 

Yıllar itibarıyla vergi gelirleri arttı. 2014 yılı itibarıyla genel bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin oranı "yüzde 86.9" oldu. Son 10 yılın ortalaması ise "yüzde 85.6" olmuş. Cumhuriyet tarihi boyunca bu oranın "en yüksek" olduğu yıl yüzde 91.6 ile 1977 yılı, "en düşük" olduğu yıl ise yüzde 50.3 ile 1939 yılı olmuş. 


Kat mülkiyeti ve kat irtifakı 

Binalarda kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması, Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi. Aralarında ince farklar var. Böyle olunca da kat mülkiyeti ve kat kat irtifakı en çok karıştırılan kavramlar arasında yer alıyor. 


KAT MÜLKİYETİ NE DEMEK? 

Bir yapının kat, daire, büro, dükkan, depo gibi bölümlerinden kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, gayrimenkulün maliki tarafından bağımsız mülkiyet hakkı kurabilmesi, kat mülkiyeti oluyor. Kat mülkiyeti kurulabilmesi için; ana yapının inşaatının tamamlanmış olması, bağımsız bölümlerin oluşması, ana yapının tümünün kat mülkiyetine çevrilmesi ve iskân belgesinin alınmış olması gerek. 


KAT İRTİFAKI NE DEMEK? 

Kat irtifakı, herhangi bir arsa üzerinde yapılacak veya inşaat çalışmaları devam eden bir binanın üzerinde kurulan mülkiyet hakkını ifade ediyor. Bir diğer ifadeyle kat irtifakı, müteahhit ile alıcı arasında inşaatı bitmeyen bir yapı için yapılan anlaşma oluyor.  Kat irtifakı inşaat tamamlanmayan bir yapı üzerinde kurulan mülkiyet hakkı iken, kat mülkiyeti ise inşaatı tamamlanmış ve yapı için iskan belgesi alınmış yapılarda kurulan mülkiyet hakkı olarak karşımıza çıkıyor. 


Gelir geçici vergisi kapsamına girmeyenler 

SORU: Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinden elde edilen  kazançlar için gelir geçici vergisi ödenmekte midir? 

Murat ÖMERLİ

YANIT: Gelir geçici vergisi kapsamına girmeyen kazançlar ve mükellefler; basit usulde tespit edilen ticari kazançlar, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlardır. Birden çok konut sadece bir istisna Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır. Ücret sayılan serbest meslek faaliyeti Serbest meslek faaliyetinin bir işverene tabi olarak yapılması halinde, elde edilen gelir ücret geliri olur. 

Sözcü